Kädet koholla työskentelyn keventäminen ulkoisen tukirangan avulla

Hanketiedot

Hankenumero
190358

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Satu Mänttäri
satu.manttari@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
138 535 euroa

Tiivistelmä

Lähes 230 000 suomalaista työskentelee useita tunteja päivässä kädet koholla. Pitkäkestoinen kädet koholla työskentely on haitallista yläraajojen ja hartiaseudun lihaksistolle ja lisää liikuntaelinvaivojen riskiä. Perinteisesti fyysistä työkuormitusta on pyritty vähentämään erilaisilla apuvälineillä ja ergonomisilla ratkaisuilla. Yksi uusimmista on ulkoinen tukiranka, eksoskeleton. Sen potentiaali lihaksistoon ja liikuntaelimistöön kohdistuvan kuormituksen pienentämisessä voi olla merkittävä. Jotta nykyaikaista teknologiaa voidaan tehokkaasti hyödyntää työn keventämisessä, tarvitaan mitattua tietoa eksoskeletonien vaikutuksista työssä kuormittuneisuuteen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1) selvittää kuinka paljon kädet koholla tehtävää työtä voidaan keventää eksoskeletonin avulla, 2) selvittää ne kriittiset tasot joiden ylittyessä yläraajan ja niska-hartiaseudun ylikuormittumisen riski kasvaa, 3) laatia arviointityökalu eksoskeletonin käytön suosittelemiseksi sekä 4) testata suositusrajoja autenttisissa työtilanteissa. Laboratoriotutkimuksessa tehdään sekä dynaamista yläraajan toistotyötä että staattista työtä ulkoisen tukirangan avustamana ja ilman sitä. Käytännön työelämän sovellus tehdään aloilla, joissa esiintyy runsaasti kädet koholla tehtävää työtä. Eksoskeletonin vaikutusta työkuormitukseen tutkitaan useilla fysiologisilla muuttujilla ja suorituskykymuutosten avulla. Tulosten pohjalta arvioidaan ulkoisen tukirangan hyödyllisyyttä työkuormituksen pienentämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Mänttäri