Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli

Hanketiedot

Hankenumero
210243

Hakija
Omakotisäätiö sr

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Susanna Kiuru
susanna.kiuru@omakotisaatio.fi

Toteutusaika
22.6.2021 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.8.2021
10 204 euroa

Kokonaiskustannukset
20 408 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan kahteen muistisairaiden hoivayksikköön tasaveroisen monikulttuurisen työyhteisön ja maahanmuuttajaystävällisen työpaikan toimintamalleja sekä uusi hoivayksikön kehittämismalli. Maahanmuuttajat itse ohjaavat hanketta, uusien mallien luomista ja siirtämistä Omakotisäätiön sisällä. Kulttuurien näkyväksi tekemisessä käytetään luovia menetelmiä. Sote-sektorilla työskentelee runsaasti maahanmuuttajia, joiden integroituminen tasaveroisesti työyhteisöön on usein haasteellista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Kiuru