Kaikki vaikuttaa – Kiipulan kuntoutuskeskuksen kehittämishanke 2014-2015

Hanketiedot

Hankenumero
114293

Hakija
Kiipulasäätiö

Toteuttaja
Kiipulasäätiö

Lisätietoja
Reija Keltomäki
reija.keltomaki@kiipula.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
30.5.2014
21 020 euroa

Kokonaiskustannukset
42 040 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että kuntoutuskeskus kykenee uudistumaan ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin joustavammin.

Hankkeessa lähdetään johdon ja koko henkilöstön yhteisvoimin muodostamaan yhteisymmärrystä toimintaympäristön nykytilasta, johtamistarpeista ja –käytänteistä sekä muokkaamaan rakenteita moniammatillista asiantuntijatyötä tukeviksi.

Asiantuntijakeskeisen työkulttuurin sijaan kehitetään työyhteisötoimintaa ja voimavaralähtöistä tiimitoimintaa sitä tukevilla menetelmillä (esim. tiimikehityskeskustelu). Tavoitteena on ammattikuntarajat ylittävän vertaiskehittämisen vahvistaminen sekä asiantuntijuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen yksilötasolla.

Tavoitteena myös uusien palvelujen luomiseen ja tuotteistamiseen tähtäävän innovaatioprosessin rakentaminen.

Punaisena lankana on se, että toiminnallinen rakenne ja kehittämistoimet luodaan yhteisvoimin. Käytännössä työskennellään yhteisissä ja pienryhmien työpajoissa vertaiskehittämiseen ja dialogiseen kehittämiseen perustuvalla työotteella, jossa ratkaisuja luodaan yhdessä ja niille syntyy työyhteisön omistajuus.

Hankkeen asiantuntijana toimii kehittämisohjaaja, KM Veli-Matti Kokkonen, VMK valmennus. Kehittämiskonsultoinnin näkökulmasta hankkeessa yhdistetään diagnosoiva asiantuntijatyö ja prosessikonsultaatio. Hankkeesta saatuja kokemuksia voidaan soveltaa moniammatillisen asiantuntijatyöhön perustuvan työyhteisötoiminnan kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Reija Keltomäki

Tiedote

Kehittämiseen tarvitaan koko väki

31.12.2015

Kiipulan kuntoutuskeskus vastaa toimintaympäristönsä muutoksiin noin 1,5-vuotisella kehittämishankkeella. Hankeaikana Kiipulan kehittäminen suunnattiin muutosvalmennukseksi. Kaikki vaikuttaa -hanke vastasi nimeään eli kaikki henkilöstöryhmät, myös johto, loivat kehittämistoimet yhdessä. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta, jota ohjasi VMK valmennus.

Hanke kasvatti kiipulalaisten yhteisymmärrystä toimintaympäristön nykytilasta ja lähivuosien muutoksista. Työyhteisön tuloshakuisuus ja kustannustietoisuus lisääntyivät, ja henkilöstön muutosvalmiudet vahvistuivat.

Vertaiskehittäminen opittiin

Valmennuskerroilla ideoitiin ja otettiin käyttöön uusia toimintatapoja, kuten palaverit ja aiemmista eroava kuntoutusprosessi.

Kehittämisratkaisut syntyivät vertaiskehittämisellä eli asiantuntijayhteisön jäsenet jakoivat osaamistaan ja ideoivat yhdessä. Kehittämisohjaaja Veli-Matti Kokkosen päätyökaluna oli kehittämisdialogi, jossa sallitaan moniäänisyys, kun haetaan ratkaisuja.

Aluksi pienryhmät muodostettiin palvelusisältöjen mukaan, mutta pian kuhunkin kehittämistarpeeseen koostettiin täsmäryhmä. Kehittämisohjaaja johti sekä pienryhmiä että koko henkilöstön tilaisuuksia.

Parasta oli yhteisöllisyys

Yksilöinä kuntoutuskeskuksen väki aktivoitui kehittämään omaa osaamista ja työyhteisöä. Osallistujien mielestä hankkeessa parasta olivat yhteiskehittely ja kollegan osaamisen entistä parempi tunteminen.

Kaikki vaikuttaa -tilaisuudet mahdollistivat epävarman tilanteen käsittelyn. Henkilöstökysely ei kuitenkaan osoittanut työhyvinvoinnin kokemuksen lisääntyneen.

Ryhmädynamiikka ja roolijoustot kehittyivät. Työyhteisön oma-aloitteinen, arjen palvelutoimintaan sovitettu ratkaisuhakuinen kehitystyö lisääntyi. Luotiin myös kiipulalaista kuntoutusnäkemystä. Esimiestyö asiantuntijaorganisaation johtamisessa kirkastui.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti

Marjukka Aaltonen, Ulla Kauranen, Pirkko Mykkänen, Minna Räisänen-Ojapalo, Reija Keltomäki ja Veli-Matti Kokkonen: Kaikki vaikuttaa. Kiipulan kuntoutuskeskuksen kehittämishanke 2014-2015. 24.2.2016 Avaa