Kamerapuhelimet ja visuaalinen keskustelu työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210001

Hakija
Altti Näsi

Toteuttaja
Altti Näsi

Lisätietoja
Altti Näsi
altti.nasi@gmail.com

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2021
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
7 500 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus lisää ymmärrystä visuaalisen keskustelun, eli valokuvien jakamisen funktioista erilaisissa työyhteisöissä. Visuaalista keskustelua käydään sekä virallisissa että epävirallisissa kanavissa, Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda parempia käytäntöjä kamerapuhelinten käyttöön ja sitä kautta valokuvien jakamiseen erilaisissa työyhteisöissä,

Hankkeen vastuuhenkilö

Altti Näsi