Kansainvälinen jatkokoulutusseminaari ”Elämänkaaren vaikutukset eläkkeelle siirtymiseen”

Hanketiedot

Hankenumero
116352

Hakija
Helsingin yliopisto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto

Lisätietoja
Kathrin Komp
kathrin.komp@helsinki.fi

Toteutusaika
17.5.2017 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
6.10.2016
3 600 euroa

Kokonaiskustannukset
13 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Väestön ikääntyminen asettaa haasteita työelämälle, eläkejärjestelmälle ja laajemmin julkistalouden kestävyydelle niin Suomessa kuin muissakin läntisissä vauraissa maissa. Monissa maissa on tehty uudistuksia, joiden keskeinen tavoite on työurien pidentäminen. Samalla koko työuran merkitys eläkkeelle siirtymisen ja eläkeiän toimeentulon kannalta on suurentunut, ja päätöksentekijät kiinnittävät enenevässä määrin huomiota elämänkaaren ja työurien pitkäaikaisvaikutuksiin. Elämänkaaren vaikutuksia eläkkeelle jäämiseen ja eläkeiän oloihin on myös alettu tutkia yhä enemmän elämänkaariteorian puitteissa. Kansainvälisen jatkokoulutusseminaarimme tavoitteena on tarjota jatko-opiskelijoille valmiuksia väestön ikääntymisen ja työurien pidentymisen haasteen käsittelyyn yhdessä alan kansainvälisten huippututkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Seminaari rakentuu jatko-opiskelijoiden ja vanhempien tutkijoiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajien vahvalle vuorovaikutukselle. Sidosryhmien kytkeminen tutkimusprosessiin lisää tutkimuksen käytännön merkitystä ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta sidosryhmäyhteistyötä ei yleensä käsitellä tutkimuspainotteisessa jatkokoulutuksessa. Seminaarissamme toteutuu näin jatkokoulutuksen innovatiivinen muoto, jossa tavanomaisen oman tutkimustyön kommentoinnin lisäksi jatko-opiskelijat saavat koulutusta myös sidosryhmävuorovaikutukseen. Lisäksi seminaari tukee väestön ikääntymiseen liittyvän dialogin kehitystä Suomessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kathrin Komp

Tiedote

Tulevien tohtorien seminaarissa myös sidosryhmät mukana

31.5.2017

Helsingissä järjestetty kansainvälinen seminaari tarjosi 26 jatko-opiskelijalle valmiuksia käsitellä väestön ikääntymistä ja työurien pidentymistä. Valmiuksia tarjosivat alan kansainväliset huippututkijat ja asiantuntijat. Seminaari oli sikäli uutta luova, että jatko-opiskelijat saivat kokemusta myös sidosryhmistä.

Seminaari rakentui jatko-opiskelijoiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutukselle. Sidosryhmien kytkeminen seminaariin lisäsi tutkimuksen käytännön merkitystä – yleensä sidosryhmäyhteistyötä ei käsitellä tutkimuspainotteisessa jatkokoulutuksessa.

Helsingin yliopisto järjesti kansainvälisen jatkokoulutusseminaarin 17.–19. toukokuuta 2017 Työsuojelurahaston tuella.

Työuria pitäisi pidentää

Väestön ikääntyminen haastaa työelämän, eläkejärjestelmän ja julkistalouden kestävyyden vauraissa länsimaissa.

Monissa maissa on tehty uudistuksia, joilla tavoitellaan työurien pidentämistä. Samalla työuran merkitys eläkkeelle siirtymisessä ja eläkeiän toimeentulolle on suurentunut. Päättäjät ja tutkijat kiinnittävät enenevästi huomiota elämänkaaren ja työurien pitkäaikaisvaikutuksiin. Seminaarissa paneuduttiin näihin aiheisiin.

Ansioituneet tutkijat ja asiantuntijat esillä

Seminaarissa vanhemmat tutkijat, kuten Noora Järnefelt Eläketurvakeskuksesta ja Karri Silventoinen Helsingin yliopistosta, esittelivät tutkimuksiaan ja antoivat tohtoriksi opiskeleville palautetta.

Lisäksi professorit – muun muassa Jorma Sipilä Tampereen yliopistosta, Dirk Hofäcker Duisburg–Essen-yliopistosta, Traute Meyer Southamptonin yliopistosta ja Joakim Palme Uppsalan yliopistosta – luennoivat.

Sidosryhmiä edustivat muun muassa Akavan Katja Veirto, Ilmarisen Jaakko Kiander ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo, joka toimii talouspolitiikan arviointikeskuksen puheenjohtajana.

Verkostointikoulutuksen tarjosivat Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut ja Carlos III de Madrid-yliopiston professori Jonas Radl,

Videoita näkösällä

Työyhteisö osallistui sidosryhmäkeskusteluun, joka järjestettiin sekä kasvotusten että internetseminaarina. Täten työyhteisö sai tietoa seminaariaikana esille tulleista ajatuksista.

Videoita sidosryhmäkeskustelusta on Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla. Janus-lehteen kirjoitetaan tiivistelmä seminaarikeskusteluista.

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen