Kansainvälinen tutkimusyhteistyö akateemisen työn kehittämisen kontekstissa – Kansalaistieteen mahdollisuudet neurotieteiden kentällä

Hanketiedot

Hankenumero
210265

Hakija
Pasi Hirvonen

Toteuttaja
Pasi Hirvonen

Lisätietoja
Pasi Hirvonen
pasi.hirvonen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Vierailuni tarkoituksena on kiinnittää tutkimus sen keskeisimpien ja välttämättömien kansainvälisten asiantuntijoiden tutkimusosaamiseen sekä Vrije Universiteit Brysselin European Studies että Leidenin yliopiston Science Based Business -yksiköissä. Vierailun aikana tuotetaan uutta tietoa siitä, millaisia mahdollisuuksia kansalaistieteen integrointi tieteelliseen tutkimukseen avaa akateemisen työn kehittämisessä. Vierailu vahvistaa akateemisen työn kehittämisen kansainvälistä tutkimusverkostoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pasi Hirvonen