Kansainvälinen työterveyshuolto – nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Hanketiedot

Hankenumero
200136

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Kari Reijula
kari.reijula@helsinki.fi

Toteutusaika
16.11.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.3.2020
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
38 800 euroa

Tiivistelmä

Työterveyshuollon erikoislääkäreiden koulutusta varten on Suomessa erillislaki ja asetus, jolla varmistetaan TTH-erikoislääkäreiden koulutuksen toteutuminen ja resurssit. Erillislain avulla tuotettu valtakunnallinen verkosto (5 yliopiston TTH-professori tiimeineen, sadat työterveyshuollon koulutuspaikat, kouluttajaerikoislääkärit, erikoistuvat lääkärit ja Työterveyslaitos) toteuttaa käytännössä koulutusta. Tämän valtakunnallisen seminaarin (16.-17.11.2021) tavoite on erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen ja osaamisen lisääminen. Samalla halutaan esitellä TTH-verkostolle kansainvälisen työterveyshuollon tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Ensimmäistä kertaa Suomessa tälle kohderyhmälle järjestetään konferenssi, johon kutsutaan keskeisten kansainvälisten TTH ja työsuojelualan toimijoiden edustajia. Mukaan tulevat ILO, WHO, ICOH (kansainvälinen työterveysjärjestö), UEMS:in (Euroopan erikoislääkäriyhdistys) Occupational Medicine Section ja EASOM (Euroopan työlääketieteen koulutusorganisaatio) alustuksineen ja kuulemaan Suomen työterveyshuollon nykytilasta ja kehittämisnäkymistä. Tilaisuudessa esitellään työterveyden tilaa kansainvälisesti, muutostrendejä, uusia haasteita ja ratkasumalleja ja työkaluja. Tilaisuus on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus uuden oppimiseen, tiedonvaihtoon, verkottumiseen kansainvälisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Reijula