Kansainvälinen työterveyshuolto – nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Hanketiedot

Hankenumero
200136

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Kari Reijula
kari.reijula@helsinki.fi

Toteutusaika
16.11.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.3.2020
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
38 800 euroa

Tulokset valmistuneet
17.2.2022

Tiivistelmä

Työterveyshuollon erikoislääkäreiden koulutusta varten on Suomessa erillislaki ja asetus, jolla varmistetaan TTH-erikoislääkäreiden koulutuksen toteutuminen ja resurssit. Erillislain avulla tuotettu valtakunnallinen verkosto (5 yliopiston TTH-professori tiimeineen, sadat työterveyshuollon koulutuspaikat, kouluttajaerikoislääkärit, erikoistuvat lääkärit ja Työterveyslaitos) toteuttaa käytännössä koulutusta. Tämän valtakunnallisen seminaarin (16.-17.11.2021) tavoite on erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen ja osaamisen lisääminen. Samalla halutaan esitellä TTH-verkostolle kansainvälisen työterveyshuollon tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Ensimmäistä kertaa Suomessa tälle kohderyhmälle järjestetään konferenssi, johon kutsutaan keskeisten kansainvälisten TTH ja työsuojelualan toimijoiden edustajia. Mukaan tulevat ILO, WHO, ICOH (kansainvälinen työterveysjärjestö), UEMS:in (Euroopan erikoislääkäriyhdistys) Occupational Medicine Section ja EASOM (Euroopan työlääketieteen koulutusorganisaatio) alustuksineen ja kuulemaan Suomen työterveyshuollon nykytilasta ja kehittämisnäkymistä. Tilaisuudessa esitellään työterveyden tilaa kansainvälisesti, muutostrendejä, uusia haasteita ja ratkasumalleja ja työkaluja. Tilaisuus on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus uuden oppimiseen, tiedonvaihtoon, verkottumiseen kansainvälisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Reijula

Tiedote

Kansainvälinen työterveys - ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin

17.2.2022

Tiivistelmä

Kansainvälistä työterveyttä koskeva kongressi toteutettiin 16.-17.11.2021. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastasi tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Mukana toteutuksessa olivat WHO ja ILO sekä kansainvälinen työterveysjärjestö ICOH, Euroopan erikoislääkäriyhdistykset UEMS ja EASOM. Eirtyishuomio kokouksessa olivat työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajat ja erikoistuvat lääkärit, joita Suomessa on yli 1000 tällä hetkellä. Tavoite oli tuottaa heille ja heidän kanssaan tietopaketti nykyisestä työterveyshuollon tilasta ja haasteista sekä tulevaisuuden näkymistä. Osallistujat kuulivat kokemuksista muualta ja esittelivät suomaista työterveyshuoltoa kansainvälisille järjestöille.

Tausta

Kongressin tavoite oli koota laajasti kuva kansainvälisestä työterveyshuollon tilasta meillä ja muualla. Tarkoitus oli kuulla esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja esitellä omia kokemuksia toisille. Tärkeää oli tunnistaa tulevaisuuden haasteita ja toimivia ratkaisuja niihin. Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassakin oli yksi keskeinen tavoite tälle kongressille.

Aineisto

Kaksipäiväisen kongressin ohjelma on ohessa liitteenä (PDF). Teemat olivat 1) New international policies and strategies for OH and recovery from the COVID-19, 2) New trends in occupational health, occupational medicine and OH services, 3) New education and training strategies, models, and solutions. ILO:n, WHO:n, ICOH:n sekä Kiinan ja EU:n tilannekuvaus pandemian haasteista ja ratkaisuista sekä TTH-asiantuntijoiden koulutuksen uudet toimintamallit koettiin merkittävimmiksi alustuksien aiheiksi.

Tulokset ja johtopäätökset

Kongressin uusi tieto voidaan hyödyntää käytännön työterveyshuollossa ja erikoislääkärikoulutuksen kehittämisessä. Uudet käytännöt voidaan ottaa käyttöön työterveyshuollon toiminnassa. Suomen työterveyshuolto tuli tutuksi kv-asiantuntijoille. Esitysten tallenteet ovat käytettävissä kongressin osallistujilla ja viiden yliopiston koulutustoiminnassa. Tilaisuuden toistaminen esim. 3 v- välein kirjattiin tavoitteeksi ja järjestäjätahona toivottiin olevan Helsingin yliopisto jatkossakin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kansainvälinen työterveys – aiheen kongressin uutuusarvo 1) Työterveyshuollon erikoislääkärit (kouluttajat ja erikoistujat) saivat laajan ja ajankohtaisen tilannekuvan työterveyshuollon tilasta maailmalla. 2) Esiin tulivat tulevaisuuden työterveyshuollon visiot, haasteet ja tutkimuksen painopistealueet. 3) Kv-asiantuntijat tutustuivat Suomen työterveyshuollon tilaan ja koulutuksen käytäntöihin. Kongressin opit siirtyvät nyt käytännön työterveyshuollon toimintaan ja koulutuksen kehittämiseen.

Aineisto

Kansainvälinen työterveyshuolto – ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Konferenssi 16.-17.11.2021, Helsingissä. Loppuraportti Avaa