Kansainvälisen merenkulun turvallisuusjohtamiskoodin käyttö suomalaisessa merenkulussa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110011

Hakija
Jouni Lappalainen

Toteuttaja
Jouni Lappalainen

Lisätietoja
Jouni Lappalainen
jouni.lappalainen@trafi.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 30.6.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2010

Tiivistelmä

Kansainvälisen merenkulun turvallisuusjohtamiskoodi (ISM-koodi) otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1996 matkustaja- ja rorolaivoilla. Näin ollen käyttökokemuksia ISM-koodista on kertynyt jo yli kymmeneltä vuodelta.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla ISM-Koodin mukaisten turvallisuusjohtamisjärjestelmien käyttöönotto on vaikuttanut suomalaisen merenkulkuelinkeinon turvallisuuskulttuuriin.

Tutkimuksen kohteena ovat suomalaiset varustamot: Bore, Finnlines, Kristina Cruises, Langh Ship ja VG-Shipping. Tutkimustuloksia sovelletaan suomalaisten varustamoiden turvallisuusjohtamisen kehittämisessä sekä merenkulkijoille suunnatussa turvallisuuskoulutuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Lappalainen

Tiedote

Merenkulun turvallisuuskulttuurissa parantamisen varaa

30.6.2010

Merenkulun turvallisuuskulttuuri Suomessa -tutkimuksen pohjalta
voidaan todeta, että turvallisuuskulttuuri on parantunut ISM-koodin
käyttöönoton myötä mutta vielä on myös paljon parannettavaa muun
muassa poikkeamien ja vaaratilanteiden raportoinnin suhteen.

Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla ISM-koodin
(International Safety Management Code) mukaisten
turvallisuusjohtamisjärjestelmien käyttöönotto vuoden 1996 jälkeen
on vaikuttanut suomalaisen merenkulkuelinkeinon
turvallisuuskulttuuriin.

Turun yliopiston tutkija
Jouni Lappalainen tutki turvallisuutta
väitöstutkimuksessaan Kansainvälisen merenkulun
turvallisuusjohtamiskoodin käyttö suomalaisessa merenkulussa
(Finnish maritime personnel’s conceptions on safety management and
safety culture). Väitöstutkimus tarkastetaan keväällä 2016.
Tutkimuksessa haastateltiin 92 suomalaista merenkulun piirissä
toimivaa ammattilaista seitsemässä varustamossa ja viranomaisten
parissa.

ISM-koodin soveltuvuutta pitäisi tutkia jatkossa

Tutkimustuloksia hyödynnettiin julkaisemalla suomenkielinen
opaskirja Tärkeintä on turvallisuus, jota on käytetty varustamoiden
turvallisuustyössä. Tutkimus toimii pohjana Työterveyslaitoksen
vuonna 2015 käynnistämälle SeaSafety-projektille. Lisäksi
tutkimuksen pohjalta tehtiin vuonna 2011
turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistyötä Finnpilot Pilotage
Oy:ssä. Tutkimuksen pohjalta on kirjoitettu lukuisia
turvallisuusalan artikkeleita.

ISM-koodin mukaiset turvallisuusjohtamisjärjestelmät toimivat
melko hyvin tutkimuksen kohteena olevien varustamoiden tyyppisissä
ympäristöissä. Alusten omistajat olivat suomalaisia ja niiden
alukset olivat Suomen lipun alla sekä niiden miehistöt olivat
suomalaisia.

Nykymerenkulussa tällainen toimintaympäristö on kuitenkin
harvinainen. Tilanne on hyvin usein se, että aluksen omistaja on
yhdestä maasta, alukset voivat olla rekisteröityjä useammankin
lipun alle ja miehistöt ovat monikansallisia. Jatkossa pitäisi
tutkia soveltuuko nykymuotoinen ISM-koodi parhaalla mahdollisella
tavalla tällaiseen heterogeeniseen ympäristöön.

Työsuojelurahasto on tukenut väitöstutkimusta
loppuunsaattamisstipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Lappalainen Jouni (2016) Annales Universitatis Turkuensis A II 316 ISBN 978-951-29-6477-2 (PRINT) ISBN 978-951-29-6478-9 (PDF) ISSN 0082-6979 (PRINT) ISSN 2343-3183 (ONLINE) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6478-9 Avaa

Turvallisuusjohtamisesta tullut osa hyvää merimiestaitoa. Turun yliopiston tiedote 9.6.2016. https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/turvallisuusjohtamisesta-tullut-osa-hyvaa-merimiestaitoa.aspx

Lappalainen, J. Kuronen, J. & Tapaninen U. (2012) Evaluation of the ISM code in the Finnish shipping companies, Journal of Maritime Research, Vol. IX. No. 1, pp. 23 – 32, www.jmr.unican.es/pub/descarga.asp?info=00901/0090104. http://www.jmr.unican.es/pub/descarga.asp?info=00901/0090104

Lappalainen, J., Vepsäläinen, A., Salmi, K., & Tapaninen, U. (2011). Incident reporting in Finnish shipping companies. WMU Journal of Maritime Affairs, DOI: 10.1007/s13437-011-0011-0.

Seppänen, J. Lappalainen, J. Leppälä, T. and Sinersaari, A. (2013), New Approaches to Creating Safety Learning Material, IMSC 2013, 5th Interantional Maritime Science Conference, April 22nd – 23th, Solin, Croatia

Storgård, J. Erdogan, I. & Lappalainen, J. & Tapaninen, U. (2012) Developing incident reporting in the maritime industry – a case study on the Baltic Sea, Transport Research Arena, Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 48, 2012, Pages 1010-1021. Transport Research Arena 2012

Lappalainen, J., Storgård, J., and Tapaninen, U. (2012). Improving maritime safety in short sea shipping. Proceedings of the International Research Conference on Short Sea Shipping. 2-3 April 2012 Estoril Portugal. ISBN 978-972-98324-6-8.