Kansainvälistyminen Tutkijavaihto ulkomailla ja paperin esittäminen korkeatasoisessa tieteellisessä konferensissa

Hanketiedot

Hankenumero
115203

Hakija
Anna-Maija Nisula

Toteuttaja
Anna-Maija Nisula

Lisätietoja
Anna-Maija Nisula
anna-maija.nisula@lut.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 1.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
4 600 euroa

Kokonaiskustannukset
11 100 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2015

Tiivistelmä

TUTKIJAVAIHTO Innovation insights HUB/UNIVERSTIY OF the ARTS LONDON

Anna-Maija Nisula on vierailevana tutkijana (visiting researcher) UAL:ssa 1.2. – 1.6.2015

Tutkimusyhteistyötä Professor Giovanni Schiuma:n kanssa.
Työskentelyajankohta UAL:ssa CSM (Central Saint Martin -yksikössä)
2.3. – 18.3.2015

Tutkimusyhteistyö käsittää yhteisen tutkimusintressin jakamista ja kehittelyä sekä yhteisartikkelin kirjoittamisen. Lisäksi tutkimusyhteistyötä on myös muiden UAL:n vierailijatutkijoiden kanssa (Luca Simeoni/Universcity of Malmö, ja Giustina Secundo/University of Salento ja Gabriela Garluzzi/Univercity of Bacilicata (ks. http://www.arts.ac.uk/research/ual-research-centres/innovation-insights-hub/about-us/).

Tutkimusyhteistyö konkretisoituu artikkelin teoreettisen viitekehyksen yhteiskehittelynä, tutkimusaineiston hankintana (haastattelut Lontoossa) sekä artikkelin kirjoittamisena kansainväliseen julkaisuun.

Tutkimusyhteistyö Professori Sciuman ja Luca Simeonin kanssa jatkuu ainakin vuoden 2015 loppuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maija Nisula

Tiedote

Luovuus yhä tärkeämpää tulevaisuuden organisaatioille

1.6.2015

Luovuus ja yhteiskehittäminen ovat yhä tärkeämpi menestystekijä
tulevaisuuden organisaatioille ja työpaikoille. Niitä tarvitaan,
koska toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Haasteet ovat
monimutkaisia, ja niiden ratkaiseminen edellyttää monialaisten ja
nopeasti organisoituvien ihmisten osaamista, yhteistyötä ja
työpanosta.

Näin toteaa tutkijatohtori
Anna-Maija Nisula Lappeenrannan teknillisestä
yliopistosta.

Nisula väitteli vuonna 2013 organisaatioiden luovuudesta. Hänen
väitöskirjansa toinen esitarkastaja oli professori
Giovanni Schiuma.

Vuonna 2015 Nisula oli tutkijavaihdossa Lontoossa
vierailukohteenaan University of the Arts London ja siihen kuuluva
Innovation Insights HUB, jota Schiuma johtaa.

Työsuojelurahasto tuki Nisulan tutkijavaihtoa stipendillä.

Tutkijavaihdon aikana Nisula ja Schiuma tekivät
tutkimusyhteistyötä ja kirjoittivat tutkimusartikkelia
organisaation luovuudesta ja sen edistämisestä.

Luovuutta voi edistää tietoisesti

Tulosten mukaan luovuutta, yhteiskehittämistä ja työpaikkojen
vuorovaikutteisuutta voidaan tietoisesti edistää muun muassa
taidelähtöisten menetelmien, kuten teatteri-improvisaation
avulla.

Työpaikkojen näkökulmasta keskeisintä luovuuden kannalta on
osallistaa henkilöstöä eri tavoin yhteiskehittämiseen, esimerkiksi
arvostamalla henkilöstön aloitteita ja ideoita sekä edistää niiden
toteutumista.

Yhteistyön tuloksena syntyi konferenssijulkaisu, joka esitettiin
kesäkuussa kansainvälisessä konferenssissa Italian Barissa.

Yhteistyö julkaisun tiimoilta jatkuu vielä, ja artikkelin
seuraava versio pyritään julkaisemaan akateemisessa lehdessä.

Nisulan mukaan stipendin mahdollistama tutkijavaihto kartutti
kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä mahdollisti uusia
kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi se paransi
englanninkielisen vuorovaikutuksen taitoja.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Julkaisut

Nisula, A-M, Schiuma, G., and Simeoni, L. (2015). Art based practices of improvisation in shaping organizing for creativity and creative organization. Paper presented in 10th IFKAD (International forum of knowledge assets dynamics) conference, Culture, innovation and entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Bari, 11-13, June, 2015. Avaa