Käsienpesuaineen sisältämän natriumkookosamfopropionaatin aiheuttama allergia pikaravintolatyöntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
116240

Hakija
Maria Pesonen

Toteuttaja
Maria Pesonen

Lisätietoja
Maria Pesonen
maria.pesonen@ttl.fi

Toteutusaika
14.9.2016 - 26.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
700 euroa

Kokonaiskustannukset
986 euroa

Tulokset valmistuneet
26.9.2016

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston Matkastipendiin liittyvä
HANKEKUVAUS
Käsienpesuaineen sisältämän natriumkookosamfopropionaatin aiheuttama allergia pikaruokaravintolatyöntekijöillä
1. Kuvaus
Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on ammatti-ihotautiosaamiseni laajentaminen ja ajan tasalla pitäminen sekä verkostoituminen osallistumalla kontaktidermatiittialan keskeisimpään tapahtumaan ESCD (European Society of Contact Dermatitis) 2016-kongressiin. Uskon saavani kongressissa tietoa uusista kosketusallergeeneista ja diagnostiikan mahdollisuuksista, joita pystyn soveltamaan suomalaisten ammattitautipotilaiden hyväksi työssäni Työterveyslaitoksen ammatti-ihotautien poliklinikalla. Esittelen itse kongressissa Työterveyslaitoksella havaitun ajankohtaisen ja kansainvälisesti kiinnostavan ammatti-ihotautitapausten sarjan.
Menetelmät:
Osallistun ESCD 2016-kongressiin Manchesterissa 14.-17.9.2016 ja seuraan siellä työni kannalta kiinnostavia luentoja ja tapausselostuksia. Tapaan alani kollegoja ja tutkijoita ja toivottavasti pääsen solmimaan uusia hyödyllisiä yhteistyösuhteita. Oma kokousabstraktini ”Epidemic of occupational contact dermatitis caused by sodium cocoamphopropionate in a hand cleanser among fast-food restaurant workers” on hyväksytty suulliseksi esitykseksi kongressissa. Kyseessä on käsienpesuaineen sisältämän natriumkookosamfopropionaatin aiheuttama työperäinen allerginen kosketusihottuma, joka on tähän mennessä todettu Työterveyslaitoksella 8:lla pikaruokaravintolan työntekijällä. Sama käsienpesuaine on käytössä ketjun kaikissa ravintoloissa ja myös Suomen ulkopuolella.
Milloin tulokset ovat käytettävissä:
TSR:n raportointipvm:na 26.9.2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Pesonen

Tiedote

Käsienpesuaineesta allergiaa pikaruokatyöntekijöille

26.9.2016

Työterveyslaitos on todennut viime vuosina kahdeksalla pikaruokaketjun työntekijällä työperäisen allergisen kosketusihottuman, jonka aiheuttaa käsienpesuaineen sisältämä natriumkookosamfopropionaatti.

Apulaisylilääkäri Maria Pesosen mukaan natriumkookosamfopropionaattiallergiaa on aiemmin pidetty harvinaisena. Esiin nousseista tapauksista päätellen se saattaa kuitenkin olla yleistymässä.

Riskiryhmässä ovat pikaravintolaketjun työntekijät, jotka työssään käyttävät tiuhaan käsienpesuainetta.

Allergiariskin vuoksi natriumkookosamfopropionaattia sisältävää ihonpesuainetta ei ole suositeltavaa käyttää työpaikoilla, joissa on tarve tiuhaan käsienpesuun.

Suuressa pikaruokaketjussa käytetään kaikissa ravintoloissa – myös Suomen ulkopuolella – käsienpesuaineena tuotetta, joka sisältää pinta-aktiivisena aineena natriumkookosamfopropionaattia.

Pesonen esitteli Työterveyslaitoksen toteamat tapaukset kansainvälisessä European Society of Contact Dermatis (ESCD) -konferenssissa. Se on maailman mittakaavassa tärkein kontaktidermatiittia eli kosketusihottumaa ja sen aiheuttajia käsittelevä kokous, johon osallistuvat alan merkittävät tutkijat ja kliinikot.

Pesosen esityksen otsikko oli Epidemic of occupational contact dermatis caused by sodium  cocoamphopropionate in a hand cleanser among fast-food restaurant workers.

Kaikkiaan Työterveyslaitos on todennut yhdeksän kyseisen ainesosan aiheuttamaa työperäistä allergista kosketusihottumaa, joista kaikki ensimmäistä lukuun ottamatta ovat olleet pikaruokaketjun työntekijöillä.

Kyseisen allergian toteamiseen ei aina riitä pelkän käsienpesuaineen lappu- eli epikutaanitestaaminen, vaan voi olla tarpeen testata myös itse allergiaa aiheuttava ainesosa eli natriumkookosamfopropionaatti.

ESCD-konferenssi järjestettiin Manchesterissa Englannissa 14.–17. syyskuuta 2016. Työsuojelurahasto tuki Pesosen konferenssimatkaa stipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut http://escd2016.com/

Artikkeli:Pesonen M, Suomela S, Kuuliala O, Aalto-Korte K. Occupational contact allergy to sodium cocoamphopropionate in a hand cleanser. Contact Dermatitis 2016;74:246-8.