Käsikirjoituksien työstäminen E-kirjaksi: Menestyvän projektin vuorovaikutus – kuuntele, kysy ja coachaa (yhteishanke 115495)

Hanketiedot

Hankenumero
115486

Hakija
Tuula Nurmiluoto

Toteuttaja
Tuula Nurmiluoto

Lisätietoja
Tuula Nurmiluoto
tuula.nurmiluoto@topcoaching.fi

Toteutusaika
2.10.2015 - 15.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.11.2015
1 250 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2015

Tiivistelmä

Kirja kertoo tarinan tämänpäivän työelämästä ja projektikaaoksesta. Samassa projektissa hääräävät pipopäinen hipsteri ja säntillisesti sisäsandaaleja käyttävä asiantuntija. Projektipäällikkö ryntäilee palaverista toiseen ehtimättä ajatella, miten johtaisi asiantuntijoita. Projektin omistaja odottaa tuloksia ja raportteja. Kuulostaako tutulta?

Asiantuntijoiden vuorovaikutuksella on huomattava merkitys projektien onnistumisessa ja henkilöriskien minimoimisessa.Tässä kirjassa esitellään business coachingin käyttöä strategisessa projektissa. Samaistumalla kirjan henkilöihin lukija voi halutessaan oppia muuttamaan ajatteluaan ja käyttäytymistään. Teos kuvaa myös yksilö- ryhmä- ja tiimicoachingin hyötyjä työyhteisössä.

Kirjan kohderyhmänä ovat esimiehet, hanke- ja projektipäälliköt sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, jotka haluavat oppia tunnistamaan oman johtamisensa kulmakiviä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirja haastaa myös projektien omistajia pohtimaan keinoja tavoitteellisen työskentelyn varmistamiseksi.

Kirjassa ei kuvata projektin työkaluja tai projektimenetelmiä vaan tarinallinen ote vie lukijan inhimillisen vuorovaikutuksen ytimeen ja ajattelun johtamiseen. Teos tarjoaa myös näkökulmia business coachingin teorioihin ja menetelmiin. Kirjan tarina perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin ja kirjoittajien omiin kokemuksiin ja oppeihin coaching prosessien aikana liike-elämän projekteissa.

E-kirja julkaistaan tammikuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Nurmiluoto

Tiedote

Projektikaaoksesta maaliin

15.12.2015

Projektipalaveri sai erityistä sävyä, kun pipopäinen hipsteri
Rennis antoi piikittelevästä Tarkkasesta – sisäsandaaleja
käyttävästä asiantuntijasta – hieman palautetta. K.a.k.k.a.
Kaikkien alojen kaikkitietävä kiistämätön asiantuntija.

Tarkkanen loukkaantui ja uhkasi lähteä projektista. Rennis ei
ymmärtänyt, miksi Tarkkanen veti herneen nenään.

Projektipäällikkö Puurtinen joutui puuttumaan asiaan. Myöhemmin
hänen olonsa oli kuin painiottelun jälkeen. Kykeneekö tämä porukka
lainkaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön? Voiko projekti koskaan
onnistua?

Raija Heimosen ja
Tuula Nurmiluodon tuore e-kirja Menestyvän
projektin vuorovaikutus – Kysy, kuuntele ja coachaa kuvaa business
coachingin käyttöä strategisissa projekteissa, joissa
määrätietoisesti halutaan saavuttaa tavoitteet, varmistaa
asiantuntijoiden työhyvinvointi ja minimoida henkilöriskit.

En kai ole mustavalkoinen pahis?

Kirjan alkuosan tarina vie lukijan projektin arjen, erilaisten
vuorovaikutustilanteiden ja johtamisen haasteiden äärelle. Tarinan
katkaisevat pohdinnan paikat, joissa lukija voi pysähtyä miettimään
tilanteita, niiden merkityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Tarina haastaa lukijan katsomaan peiliin ja näkemään omaa
toimintaansa myös muiden silmin. En kai ole mustavalkoinen pahis?
Samastumalla tarinan henkilöihin lukija voi halutessaan oppia
muuttamaan ajatteluaan ja käyttäytymistään.

Kirjan tieto-osuus valottaa business coachingin taustateorioita
ja menetelmiä. Onnistunut coaching voidaan nähdä interaktiivisena
prosessina, jonka avulla johtajat ja esimiehet pyrkivät
ratkaisemaan työnteon ongelmia ja tukemaan työntekijöiden taitojen
ja kykyjen kehittymistä.

Coaching nähdään yksilön, ryhmän tai organisaation
toimintatapana jakaa tietoa ja viisautta. Se auttaa löytämään uusia
käyttäytymistapoja, asenteita ja taitoja.

   

Johtamisen kulmakiviä vuorovaikutuksen
näkökulmasta

Kirjan kohderyhmänä ovat esimiehet, hanke- ja projektipäälliköt
sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, jotka
haluavat oppia tunnistamaan oman johtamisensa kulmakiviä
vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Kirja haastaa myös projektien omistajia pohtimaan keinoja
tavoitteellisen työskentelyn varmistamiseksi.

Raija Heimosella on pitkä kokemus coachingin käytöstä
projektipäällikkönä. Tuula Nurmiluoto on työskennellyt
liikkeenjohdon tehtävissä ja kansainvälisesti sertifioituneena
business coachina eri toimialojen projekteissa.

Teos pohjautuu kirjoittajien yhteiseen työskentelyyn
projekteissa, molempien pitkällä työuralla keräämiin kokemuksiin
sekä opiskeluun ja tietoisen ajattelun hetkiin.

Työsuojelurahasto tuki kirjoittajien työskentelyä
stipendillä.

Kirjan kustantaja on Projekti-Instituutti Oy, joka auttaa
organisaatioita onnistumaan projektitoiminnassaan ja strategisten
muutosten johtamisessa.

E-kirja tuli verkkokirjakauppoihin tammikuussa 2016. Virallinen
julkistustilaisuus on 1. maaliskuuta 2016.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Myynti Verkkokirjakaupat

E-kirja

Raija Heimonen, Tuula Nurmiluoto. 2015. Menestyvän projektin vuorovaikutus. Kysy, kuuntele ja coachaa. 102 s. Suomen Projekti-Istituutti Oy. 2015.

ISBN 978-952-93-65357