Kasvihuonekurkun aiheuttama allerginen ammattinuha, -astma ja kontaktiurtikaria

Hanketiedot

Hankenumero
117223

Hakija
Liisa Kaisa Airaksinen

Toteuttaja
Liisa Kaisa Airaksinen

Lisätietoja
Liisa Kaisa Airaksinen
liisa.airaksinen@ttl.fi

Toteutusaika
7.10.2017 - 16.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
900 euroa

Tulokset valmistuneet
16.10.2017

Tiivistelmä

Kasvihuonetyössä altistustaan helposti korkeille kasviallergeenipitoisuuksille ja kasvihuonetyöntekijät ovat riskiryhmässä allergisten ammattitautien suhteen viljeltäville vihanneksille, kasveille ja tietyille punkeille. Esitän tapausselostuksen, jossa tupakoimaton 44v kasvihuonetyöntekijä alkoi alle vuoden työskentelyn jälkeen saamaan valuvaa nuhaa ja aivastelua työssään. Huomaamistaan allergisista oireistaan huolimatta hän jatkoi työtään ja altistumisen jatkuttua kolme vuotta lisää alkoi työhön ja kasvihuonekurkun kontaktiin liittyä myös hengenahdistusta, ihon punoittavia, kutisevia paukamia ja suun kutinaa. Oireiden takia tehdyt ihopistotestit, nenäaltistus, avotesti iholle ja uloshengityksen huippuvirtausmittaus (PEF) työssä ja vapaalla osoittivat kasvihuonekurkulle allergisoitumisen, allergisen ammattinuhan, -astman ja kontaktiurtikarian. Allerginen nuha on usein ensimmäinen sairaus välittömissä allergioissa ja työstä johtuvan ammattinuhan tunnistaminen ja altistuksen lopettaminen allergisen ammattinuhan ilmaannuttua estää kyseisen allergian pahenemisen. Potilaani taudinkuvan pahenemisen takana lienee ollut ainakin osin se, että puutteellisesti kielitaitoisena ja -kotoutuneena maahanmuuttajana työntekijä ei tuntenut työterveyshuoltoa eikä ollut tietoinen hengityssuojaimien mahdollisuudesta, vaan altistuminen pitkittyi ja pelkkä huivi hengityksensuojana oli riittämätön estämään taudin pahentumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Kaisa Airaksinen

Tiedote

Varhainen diagnoosi voisi estää ammattiastman ilmenemisen

16.10.2017

Kasvihuonekurkun aiheuttaman allergisen ammattinuhan diagnosointi varhain voisi estää ammattiastman ja tai urtikarian ilmenemisen, todetaan suomalaisessa tutkimuksessa.

Kasvihuonetyössä altistustaan helposti korkeille kasviallergeenipitoisuuksille. Kasvihuonetyöntekijät ovat riskiryhmässä allergisten ammattitautien suhteen viljeltäville vihanneksille, kasveille ja tietyille punkeille.

Nenäaltistus on helppo toteuttaa ja se vahvistaa epäillyn diagnoosin.

Ammattitaudin diagnosointi jo nuhavaiheessa voisi estää ammattiastman ja tai urtikarian ilmenemisen, jos altistuminen saataisiin jo silloin lopetettua tai jos sitä voitaisiin merkittävästi vähentää.

Tutkija Liisa Airaksinen esitteli tapaustutkimustaan Euroopan korva-, nenä- ja kurkkutautien yhdistyksen vuosikokouksessa (CEORLHNS Cornerstones in European ORL 2017) Barcelonassa Espanjassa lokakuussa 2017.
Työsuojelurahasto on tukenut osallistumista kokoukseen matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman