Kasvojen suojaaminen jäähtymiseltä käytettäessä moottoroituja puhallinsuojaimia kylmässä

ECPC 2023 The 10th European Conference on Protective Clothing, Toukokuu 9 – 12 2023, Arnhem, Alankomaat.

Hanketiedot

Hankenumero
230050

Hakija
Jenni Kaisto

Toteuttaja
Jenni Kaisto

Lisätietoja
Jenni Kaisto
jenni.kaisto@ttl.fi

Toteutusaika
8.5.2023 - 13.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 050 euroa

Kokonaiskustannukset
1 721 euroa

Tulokset valmistuneet
16.6.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesityksen tarkoituksena on esitellä Työterveyslaitoksen toteuttaman ”Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä työpaikoilla” -hankkeen tuloksia Hollannissa keväällä 2023 järjestettävässä European Conference on Protective Clothing -konferenssissa. Esitys toteutetaan suullisena. Esityksessä keskitytään erityyppisten kasvojen kylmänsuojien käyttöön yhdessä kypärällä tai hupulla varustettujen puhallinsuojainten kanssa kylmissä työskentelyoloissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Kaisto

Tiedote

Kasvojen suojaaminen jäähtymiseltä käytettäessä jatkuvapuhalteisia puhallinsuojaimia kylmässä

16.6.2023

Tiivistelmä

Esittelin suojavaatetuskonferenssissa (10th European Conference on Protective Clothing) Työterveyslaitoksen toteuttaman Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä työpaikoilla -tutkimushankkeen tuloksia. Hankkeessa etsittiin toimivaa kylmänsuojamallia kasvojen suojaamiseksi käytettäessä kypärällä tai hupulla varustettuja puhallinsuojaimia kylmässä. Tulosten mukaan kasvojen kylmänsuojien käyttö estää tehokkaasti puhallinsuojaimen kylmässä käytön aiheuttaman kasvojen liiallisen jäähtymisen. Hankkeessa kehitetty TTL Kasvojen Kylmänsuoja sopii yhteen myös muiden pään alueella käytettävien suojainten kanssa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monilla suomalaisilla työpaikoilla, joissa puhallinsuojaimia käytetään myös kylminä vuodenaikoina.

Tausta

Kasvot jäähtyvät epämiellyttävän kylmiksi, kun käytetään jatkuvapuhalteisia puhallinsuojaimia kylmissä työympäristöissä. Konferenssiesityksen tavoitteena oli jakaa uutta tutkimustietoon perustuvaa ratkaisua, jonka mukaan kasvot voidaan suojata kasvojen kylmänsuojalla puhallinsuojaimen kylmässä käytön yhteydessä kasvojen liiallisen jäähtymisen estämiseksi. Tavoitteena oli myös levittää esitellyssä hankkeessa kehitettyä uutta kasvojen kylmänsuojamallia vaate-, tekstiili- ja suojainvalmistajille.

Aineisto

Esitys koski tutkimusta, jonka yhtenä osana tarkasteltiin erityyppisten kasvojen kylmänsuojien käyttöä yhdessä puhallinsuojaimen kanssa kylmissä olosuhteissa. Viisi koehenkilöä käytti levon ja keskiraskaan simuloidun työn aikana merinovillaista kypärähuppua, tuulensuojahuppua ja tutkimuksen yhteydessä kehitettyä TTL Kasvojen Kylmänsuojaa yhdessä kypärällä varustetun moottoroidun puhallinsuojaimen kanssa 50 minuutin ajan -10C lämpötilassa. Vertailumittaus toteutettiin ilman kasvojen kylmänsuojaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että kylmänsuojan käyttö puhallinsuojaimen kypäräosan alla estää tehokkaasti kasvojen liiallisen jäähtymisen, huolimatta kasvonsuojien materiaaliominaisuuksien eroista. Erityisesti silloin, kun puhallinsuojaimen lisäksi käytetään myös muita suojaimia pään alueella, on kylmänsuojan mallilla suuri merkitys. Esitelty TTL Kasvojen Kylmänsuoja on yhteensopiva kypärällä integroidun puhallinsuojaimen lisäksi myös esimerkiksi kuppikuulonsuojainten kanssa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssin teemana oli suojautumisen haasteet muuttuvassa maailmassa. Esityksissä kuultiin mm. lämpökuormittumista mittaavista indekseistä ja innovatiivisista ratkaisuista työntekijöiden lämpökuorman hallitsemiseksi (esim. älyteknologian yhdistäminen henkilökohtaisiin jäähdytysjärjestelmiin). Kuumalle työympäristölle altistuminen lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä myös Suomessa. Konferenssissa esiteltyjä tutkimustuloksia lämpökuorman hallintaan voidaan hyödyntää suomalaisillakin työpaikoilla.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa