Kasvun mindsetin luominen Norrhydron työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittajaksi

Hanketiedot

Hankenumero
220232

Hakija
Norrhydro Oy

Toteuttaja
SystematicSolutionSales Oy

Lisätietoja
Johanna Kaikkonen
johanna.kaikkonen@norrhydro.com

Toteutusaika
15.8.2022 - 28.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
23 300 euroa

Kokonaiskustannukset
46 600 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda organisaatioon kasvun mindset työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittamiseksi. Kehitämme tavoitekulttuuria tukevia johtamiskäytäntöjä sekä työhyvinvointia ja vuorovaikutusta organisaatiossa.
Hanke toteutetaan asiantuntijan avulla, jolla on vahva ymmärrys ja osaaminen johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä. Jotta saavutamme asetetut kasvutavoitteemme meillä on oltava yhteinen maali ja yksi joukkue->
me Norrhydrolaiset.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kaikkonen