Kasvun mindsetin luominen Norrhydron työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittajaksi

Hanketiedot

Hankenumero
220232

Hakija
Norrhydro Oy

Toteuttaja
SystematicSolutionSales Oy

Lisätietoja
Johanna Kaikkonen
johanna.kaikkonen@norrhydro.com

Toteutusaika
15.8.2022 - 28.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
23 300 euroa

Kokonaiskustannukset
46 600 euroa

Tulokset valmistuneet
6.3.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda organisaatioon kasvun mindset työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittamiseksi. Kehitämme tavoitekulttuuria tukevia johtamiskäytäntöjä sekä työhyvinvointia ja vuorovaikutusta organisaatiossa.
Hanke toteutetaan asiantuntijan avulla, jolla on vahva ymmärrys ja osaaminen johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä. Jotta saavutamme asetetut kasvutavoitteemme meillä on oltava yhteinen maali ja yksi joukkue->
me Norrhydrolaiset.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kaikkonen

Tiedote

Kasvun mindsetin luominen työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittajaksi

6.3.2023

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda kasvun mindset työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittamiseksi. Hankkeen avulla kehitettiin kasvun kulttuuria tukevia johtamiskäytäntöjä sekä työhyvinvointia ja vuorovaikutusta organisaatiossa. Hanke toteutettiin asiantuntijan avulla, jolla on vahva ymmärrys ja osaaminen johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä. Toteutustapana ovat olleet workshopit ja pienryhmätyöskentelyt.

Lähtökohdat

Norrhydro on voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva kansainvälistyvä yritys ja organisaatioon haluttiin luoda kasvun kulttuuri (Growth Mindset), joka mahdollistaa yrityksen kasvutavoitteet. Hankkeen tarkoituksena on ollut osallistaa koko henkilöstö mukaan oman työn ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen.
Asiantuntijana toimi Olli Torvinen/Systematic Sales Oy. Hankkeen tutkimustaustana käytettiin Tribal Leadership -kulttuuriviitekehystä.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä oli Norrhydron johto ja henkilöstö.

Menetelmät

Hankkeen aikana käytettiin ja sovellettiin kahta kulttuurin kehittämisen tutkimusta:
1. Dave Logan, John King, Halee Fischer-Wright / USC Marshall School of Economics: Tribal Leadership
2. Tom Rath, Barry Conchie / Gallup: Strength Based Leadership

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuus voidaan havaita suoraan parempana kasvun kulttuurin (Growth Mindset) jalkautumisena organisaatioon eli on syntynyt
parempaa ymmärrystä kasvun visiosta ja strategiasta, tavoitteista sekä tavoista päästä asetettuihin tavoitteisiin. Näitä voidaan todentaa haastatteluilla sekä mittaamalla esimerkiksi
työhyvinvoinnin ja sitoutumisen kehittymistä sekä oman työn merkityksen paranemista ja organisaation Tribal Leadership -tason nousua.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kulttuurin mittaaminen ja todentaminen yhdessä organisaation eri osien kanssa tuo uutta lisäarvoa. Asiat voidaan laittaa tekemisen viitekehykseen ja tukea yrityksen johtoa suorittamisessa. Hanke ja menetelmät ovat toteutettavissa missä tahansa työpaikalla, jossa halutaan panostaa yrityskulttuurin kehittämiseen ja saada näkyviä tuloksia aikaiseksi.

Aineisto

Kasvun mindsetin luominen työntekijöiden ja organisaation kasvun vauhdittajaksi. Loppuraportti. 2023. Avaa