Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra -portaalissa

Hanketiedot

Hankenumero
110297

Hakija
Adato Energia Oy

Toteuttaja
Adato Energia Oy

Lisätietoja
Juha Rakkolainen
juha.rakkolainen@energia.fi

Toteutusaika
1.7.2010 - 30.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
22.6.2010
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
50 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2011

Tiivistelmä

Kaukolämpöekstra on Adato Energia Oy:n tarjoama kaukolämpöalan laaja tietoportaali. Kaukolämpöekstra sisältää ajankohtaisen kaukolämpöalaa koskevan tiedon, ohjeistoja, asiakirjamalleja ja työkaluja laaja-alaisesti yhdessä paikassa. Kaukolämpöekstran ovat tilanneet yhteensä 50 suomalaista kaukolämpöalan yritystä, joiden lämmönmyynti vastaa kaikkiaan 88% koko Suomen kaukolämmön myynnistä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kaukolämpöyritysten turvallisuusjohtamisen tasoa. Tarkoituksena on auttaa kaukolämpöyrityksiä rakentamaan itselleen turvallisuusjohtamisen järjestelmä, joka puolestaan edesauttaa alan ohjeiden ja Kaukolämpöekstrassa jo olevien sekä sinne hankkeen aikana kehitettävien työkalujen, ohjeiden ja oppaiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoitteena on myös alentaa kynnystä standardin OHSAS 18001 mukaisen turvallisuusjohtamisen järjestelmän käyttöönottamiseen niin, että tarvittava malli ja työkalut löytyy samasta paikasta kuin muukin alan ohjeisto. Lisäksi tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen yritysten kesken koskien työturvallisuutta ja turvallisuusjohtamista.

Valikoituja Kaukolämpöekstran käyttäjäyrityksiä haastatellaan hankkeen alussa. Lisäksi hankkeen puolivälissä järjestetään workshop -tilaisuus kaikille käyttäjille.

Tulokset ovat käytettävissä 30.4.2011 mennessä ja ne julkaistaan Kaukolämpöekstrassa www.kaukolampoekstra.fi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Rakkolainen

Tiedote

Kaukolämpöfirmoille tuoretta työturvallisuustietoa

30.4.2011

Kaukolämpöyritysten internetsivuston työturvallisuusosio on
päivitetty. Nyt Kaukolämpöekstra-sivuston ohjeisto mahdollistaa
yrityksille hyvien käytäntöjen jakamisen. Kehittämishankkeessa
laadittiin aineistoa ja mallidokumentteja, joilla yritykset voivat
kehittää turvallisuusjohtamistaan. Työn toteutti Tampereen
teknillisen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun
yksikkö. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Kaukolämpöekstra on Adato Energia Oy:n kehittämä internetsivusto
kaukolämpöyrityksille. Adato on Energiateollisuus ry:n (ET)
tytäryhtiö, joka tarjoaa kaupalliset palvelut ET:n
jäsenyrityksille. Kaukolämpöekstra sisältää ajankohtaisen
kaukolämpöalan tiedon, ohjeistoja, asiakirjamalleja ja työkaluja
yhdessä paikassa. Ekstran ovat tilanneet 50 suomalaista
kaukolämpöyritystä. Niiden lämmönmyynti vastaa 88 prosenttia Suomen
kaukolämmön myynnistä.

Turvallisuusjohtamisen järjestelmä välineenä

Hanke pyrkii parantamaan kaukolämpöyritysten
turvallisuusjohtamista. Tarkoitus on auttaa kaukolämpöyrityksiä
rakentamaan turvallisuusjohtamisen järjestelmä, joka puolestaan
edesauttaa Kaukolämpöekstran aineiston hyödyntämistä.

Lisäksi tavoite on alentaa kynnystä ottaa käyttöön OHSAS 18001
-standardin turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Tähänkin löytyvät
tarvittavat työkalut nyt samasta paikasta kuin muu alan ohjeisto.
Tavoiteltavaa on myös vuorovaikutuksen lisääminen yritysten kesken
työturvallisuus- ja turvallisuusjohtamisasioissa.

Sovellukset yritysten tarpeiden mukaisesti

Hankkeen alussa haastateltiin joukko Kaukolämpöekstran
käyttäjäyritysten edustajia. Hankkeen puolivälissä järjestettiin
työpaja kaikille käyttäjille. Hanketta valvoi taustaryhmä
kaukolämpöyritysten edustajista.

Kaukolämpöekstran tilaajayritysten koko, tarpeet ja
turvallisuusjohtamisen taso vaihtelevat. Pienillä ja isoilla
yrityksillä on luonnollisesti erilaiset tarpeet ja voimavarat.
Kaikki yritykset kuitenkin pyrkivät parantamaan
turvallisuusjohtamista ja luomaan prosessit, jotka mahdollistavat
laadukkaan toiminnan.

Hankkeessa laadittiin materiaalia ja mallidokumentteja, joiden
perusteella yritykset voivat omien lähtökohtiensa ja tarpeidensa
mukaan rakentaa tai kehittää turvallisuusjohtamista.

Ohjeistot perehdytyksestä päivittämiseen

Ohjeisto sisältää seuraavat kokonaisuudet:
turvallisuusjohtaminen; työntekijöiden perehdyttäminen, työnopastus
ja kouluttaminen; riskienhallinta; työturvallisuuden mittaaminen;
turvallisuuspoikkeamien raportointi ja tutkinta;
turvallisuuskoordinaattori; uhka- ja työväkivaltatilanteet;
ensiapuvalmius; turvallisuuskulttuuri; työntekijöiden palkitseminen
turvallisesta toiminnasta; työtapaturmien aiheuttamat kustannukset;
kaukolämpöalan työsuojeluoppaiden päivitystarpeen selvittäminen ja
päivitysten huomioiminen uudessa ohjeistossa

Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy kokonaisuudessaan
Kaukolämpöekstrasta, jossa se on palvelun tilanneiden yritysten
käytettävissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Rakkolainen Juha. Kaukolämpöyrityksen turvallisuusjohtamista tukeva malli Kaukolämpöekstra –portaalissa. Loppuraportti. Adato Energia Oy. 26.4.2011. Avaa

www.kaukolampoekstra.fi