Käytäntöteoreettinen lähestyminen yksilön ja työyhteisön kyvykkyyksiin

Hanketiedot

Hankenumero
116200

Hakija
Rita Järventie-Thesleff

Toteuttaja
Rita Järventie-Thesleff

Lisätietoja
Rita Järventie-Thesleff
rita.jarventie-thesleff@aalto.fi

Toteutusaika
31.5.2016 - 20.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
700 euroa

Kokonaiskustannukset
700 euroa

Tulokset valmistuneet
20.6.2016

Tiivistelmä

Miten media-alan yritykset pitävät yllä hyvää suorituskykyä ja mitä se mediakontekstissa merkitsee? Tässä tutkimuksessa sovellan käytäntöteoreettista lähestymistä niin oppimiseen kuin kyvykkyyksien ymmärtämiseen selvittääkseni, mistä ja miten työyhteisön hyvä suorituskyky rakentuu aikakauslehden kontekstissa. Tutkimukseni empiirinen osa koostuu suomalaisen muoti- ja elämäntyylilehden parissa tekemästäni tapaustutkimuksesta. 14 kuukauden aikana haastattelin toimituksen kaikki henkilöt kahteen kertaan (18 haastattelua) ja haastattelukierrosten välissä pidin tuloksia raportoivan työpajana osallistujille. Tutkimukseni mukaan organisaation kyvykkyys ja hyvä suorituskyky muodostuu sosiaalisesti lehden tekemisen käytännöissä. Analyysissäni tarkastelen, miten toimituksen työntekijät ymmärtävät itsensä lehden tekijöinä, miten he ymmärtävät työnsä, työyhteisönsä sekä käyttämänsä työkalut osana lehden tekemisen ammatillista käytäntöä. Esittelin tutkimukseni alustavia tuloksia European Media Management Associationin (EMMAn) vuosikonferenssissa kesäkuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rita Järventie-Thesleff

Tiedote

Aikakauslehden hyvän suorituskyvyn juurille

20.6.2016

Miten media-alan yritykset pitävät yllä hyvää suorituskykyä? Mitä se mediakontekstissa merkitsee?

Professori Rita Järventie-Thesleff Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta on tutkinut asiaa käytäntöteoreettisesta näkökulmasta.

Tutkimuksen empiirisen osan muodosti tapaustutkimus suomalaisessa muoti- ja elämäntyylilehdessä.

Järventie-Thesleff haastatteli 14 kuukauden aikana toimituksen kaikki henkilöt kahteen kertaan – 18 haastattelua –, ja haastattelukierrosten välissä hän piti tuloksista raportoivan työpajan osallistujille.

Tutkimuksen mukaan organisaation kyvykkyys ja hyvä suorituskyky muodostuvat sosiaalisesti lehden tekemisen käytännöissä.

Tutkija kuvaa, miten toimituksen työntekijät ymmärtävät itsensä lehden tekijöinä, miten he ymmärtävät työnsä, työyhteisönsä sekä käyttämänsä työkalut osana lehden tekemisen ammatillista käytäntöä.

Järventie-Thesleff esitteli tutkimustuloksiaan media-alan eurooppalaisessa konferenssissa. European Media Management Associationin (EMMA) vuosikonferenssi järjestettiin 2.-4. kesäkuuta 2016 Porton yliopistossa, Portugalissa.

Konferenssissa saamansa palautteen perusteella Järventie-Thesleff syventää analyysiaan ja aikoo julkaista tulokset vuonna 2017.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://www.media-management.eu/past-conferences/porto-2016/