Kehittämisen johtaminen Kuuloliitossa (KEJO)

Hanketiedot

Hankenumero
113001

Hakija
Kuuloliitto ry

Toteuttaja
Kuuloliitto ry

Lisätietoja
Pekka Lapinleimu
pekka.lapinleimu@kuuloliitto.fi

Toteutusaika
15.12.2012 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
7 500 euroa

Kokonaiskustannukset
23 092 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Kuuloliitto ry on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka harjoittaa myös kuntoutustoimintaa. Sen palveluksessa työskentelee valtakunnallisesti 62 henkilöä.

Taloudelliset ongelmat ovat vaikeuttaneet Kuuloliiton toimintaa ja toistuvat henkilöstönvähennykset ovat vaikuttaneet ilmapiiriin.

Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltainen toiminnan tervehdyttäminen: esimiesten, johdon ja koko henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen, yhteistyön lisääminen eri yksiköiden ja muiden järjestöjen välillä sekä toimintojen mittarointi, priorisointi ja yhdistäminen.
Tavoitteena on luoda yhdessä henkilöstön kanssa elintärkeitä johtamis- ja toimintamalleja kestävän kehityksen tueksi sekä Kuuloliitossa että järjestösektorilla yleisesti. Uusia malleja tarvitaan, sillä Kuuloliiton kaltaisen organisaation on kyettävä perustelemaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia ja priorisointeja myös eri sidosryhmille.

Hankkeessa pilotoidaan kustannustehokas prosessikonsultoinnin malli ja pienryhmämetodin (Method Skillmotor™) valmennus, jonka avulla organisaatio voi itsenäisesti hyödyntää työkalua. Tavoitteena on lisätä organisaation omia kehittämisvalmiuksia sekä mallien käytettävyyttä yleisesti työelämän kehittämisessä.

Hanke on osa Johtamisen ja esimiestyön tutkimus- ja kehitysohjelmaa (KEJO), joka on vuosina 2012-2015 toteutettava verkostohanke. Kuuloliiton kehityshankkeen kesto 11/2012-5/2014.

Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2014 ja niitä levitetään hankkeen yhteistyökumppanien avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pekka Lapinleimu

Tiedote

Pienryhmät auttoivat Kuuloliiton kehitystyössä

31.5.2014

Pienryhmätyöskentely  osoittautui hyväksi tavaksi luoda
henkilöstölle yhteinen foorumi, jossa kehitysehdotuksia ja muita
työyhteisöön vaikuttavia asioita on mahdollista tuoda yhteiseen
keskusteluun. Työsuojelurahasto tuki Method Skillmotor
-valmennuksen pilotointia Kuuloliitossa.

Method Skillmotor on kustannustehokas prosessikonsultoinnin
malli  ja pienryhmämetodin valmennus, jonka avulla
organisaatio voi itsenäisesti hyödyntää omaksuttua työkalua. Sen
avulla voidaan lisätä organisaation omia kehittämisvalmiuksia sekä
mallien käyttöä työelämän kehittämisessä.

Hanke loi Kuuloliittoon pienryhmätyöskentelyn kautta muodostuneen
foorumin, jossa yhteisiä asioita, ongelmia ja haasteita voidaan
sisäisesti ratkoa yhdessä. Pienryhmässä on helpompi tuoda omia
näkemyksiään esille kuin isossa.Koko henkilöstö mukana ryhmissä

Hankkeessa lähes koko henkilöstö osallistui sen toteuttamiseen
pienryhmätyöskentelyn kautta, sillä ryhmät olivat kaikille avoimia.
Hankkeen aikana viestintää lisättiin paljon ja työntekijöiden
perustehtävää kirkastettiin.

Hanke on osa Johtamisen ja esimiestyön tutkimus- ja
kehitysohjelmaa (KEJO), joka on vuosina 2012 – 2015 toteutettava
verkostohanke.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kehittämisen johtaminen Kuuloliitossa (KEJO) -hanke. Yhteenveto. 2014 Avaa

Kehittämisen johtaminen Kuuloliitossa (KEJO) -hanke. Loppuraportti. 2014 Avaa