Kehittämisen johtaminen Kuurojen Liitossa (KEJO)

Hanketiedot

Hankenumero
113131

Hakija
Kuurojen liitto ry

Toteuttaja
Kuurojen liitto ry

Lisätietoja
Ari Pokkinen
ari.pokkinen@kuurojenliitto.fi

Toteutusaika
8.3.2013 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.4.2013
8 500 euroa

Kokonaiskustannukset
25 296 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Kuurojen Liitto ry on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Kuurojen Liitolla on 42 jäsenyhdistystä ja 4 100 jäsentä.

Taloudelliset haasteet, toimintojen supistaminen ja uudelleen organisoiminen, viestintä ja muutoksista tiedottaminen ovat suuri haaste monikieliselle työyhteisölle jossa on sekä kuuroja että kuulevia. Samanaikaisesti yhteiskunta ja kuurojen yhteisö kokevat muutoksia, joita liiton pitäisi pystyä ennakoimaan ja joihin pitäisi reagoida.

Liiton tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia, esimiestyötä, toimintoja ja niiden jatkuvaa kehittämistä sekä turvata asiakaslähtöinen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tavoitteena on luoda yhdessä henkilöstön kanssa elintärkeitä johtamis- ja toimintamalleja kestävän kehityksen tueksi sekä Kuurojen liitossa että järjestösektorilla yleisesti.

Hankkeessa pilotoidaan kustannustehokas prosessikonsultoinnin malli ja pienryhmämetodin (Method Skillmotor™) valmennus, jonka avulla organisaatio voi itsenäisesti hyödyntää työkalua. Tavoitteena on lisätä organisaation omia kehittämisvalmiuksia sekä mallien käytettävyyttä yleisesti työelämän kehittämisessä.
Hanke on osa Johtamisen ja esimiestyön tutkimus- ja kehitysohjelmaa (KEJO), joka on vuosina 2012-2015 toteutettava verkostohanke.

Kuurojen liiton kehityshankkeen kesto 3/2013-5/2014. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2014 ja niitä levitetään hankkeen yhteistyökumppanien avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Pokkinen

Tiedote

Kehittäminen mallikkaaksi

31.5.2014

Kuurojen Liitto haluaa kehittää toimintaansa ja huolehtia henkilöstönsä hyvinvoinnista, vaikka voimavarat hupenevat. Siksi liitto teetätti kehittämisen johtamiseen uuden toimintamallin. Erityisesti esimiesten työhyvinvointi parani kehittämishankkeessa, jota ohjasi Skillmotor Oy. Työsuojelurahasto tuki hanketta, jonka tavoitteet ehtivät hankeaikana toteutua osittain.
 
Hankkeessa kehitettiin yhteisiä pelisääntöjä ja sujuvoitettiin työtä. Työyhteisö koki, että muun muassa tiedonsaanti ja työmäärän tasapainottuminen paranivat. Lopulliset tulokset näkyvät, kun lisää kehitysideoita ehditään toteuttaa ja uudet toimintamallit ehtivät vakiintua.

Loppuselvityksen perusteella hankkeessa parasta oli se, että työntekijät saivat vaikuttaa. Keskustelujen avoimuutta ja johdon vahvaa mukanaoloa arvostettiin.
 
Loppukyselyn perusteella esimiehet mieltyivät etenkin ennakkoluulottomaan ilmapiiriin ja oman työn arviointiin oman esimiehen kanssa. Esimiesten töiden ruuhkautuminen ja stressi olivat vähentyneet.

Ryhmäehdotuksista aarrekartta
 
Skillmotor toi hankkeeseen kustannustehokkaan prosessikonsultoinnin mallin ja pienryhmävalmennuksen, joita organisaatio voi itsenäisesti hyödyntää. Hanke kuuluu Johtamisen ja esimiestyön tutkimus- ja kehitysohjelmaan (Kejo), joka on 2012–2015 toteutettava verkostohanke.
 
Kuurojen Liiton hanke kesti maaliskuusta 2013 marraskuun loppuun 2014 ja siihen osallistui koko henkilöstö. Pääosin toimittiin pienryhmissä, joihin osallistui 74 työntekijästä 65.

Ryhmät tuottivat yli sata kehitysehdotusta jotka koottiin aarrekartaksi. Kehitysryhmissä käsiteltiin esimerkiksi ajankäyttöä, perustehtävää ja oman työn sujuvuutta.

Ryhmätyö osoittautui hyväksi kehittämistavaksi, joten sitä jatketaan. Jatkossa kehittämistä ohjaa laajennettu johtoryhmä. Kehittämisryhmälle annetaan selvä toimeksianto. Ryhmän pitää luoda uusi toimintamalli, suunnitella tiedottaminen ja jalkauttaa toimintamalli omaan ryhmään sekä seurata mallin toteutumista.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kehittämisen johtaminen Kuurojen Liitossa. KEJO-hanke. Loppuraportti. Avaa