Kehonhallinta ja liikkuvuus osana pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantajärjestelmää (FireFit)

Hanketiedot

Hankenumero
118203

Hakija
Anne Punakallio

Toteuttaja
Anne Punakallio

Lisätietoja
Anne Punakallio
anne.punakallio@ttl.fi

Toteutusaika
16.7.2018 - 15.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
600 euroa

Kokonaiskustannukset
850 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2018

Tiivistelmä

Osallistuminen ja esityksen pitäminen (Postural control and flexibility as a part of FireFit-system for assessing physical work capacity among firefighters) PES (The third International Physical Employment Standards Conference) kongressissa, joka on Englannissa Portsmouthissa 17.-19.7.2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Punakallio

Tiedote

Harjoitesalaattia ja vuoronvaihtojumppaa pelastajille

15.8.2018

Pelastajat tekevät vaativaa fyysistä työtä, ja heillä on paljon tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, vammoja ja oireita. Siksi pelastajien motorisen toimintakyvyn ja liikkuvuuden arviointiin ja siitä johdettuun harjoitteluun pitää kiinnittää huomiota vammojen ehkäisemiseksi.

Työterveyslaitos on kehittänyt kolmannessa FireFit-hankkeessa keinoja juuri pelastajien motorisen toimintakyvyn ja liikkuvuuden kehittämiseen. Vanhempi tutkija Anne Punakallio esitteli tutkimuksen tuloksia Physical Employment Standards -kongressissa, joka järjestettiin Portsmouthissa Englannissa heinäkuussa 2018.

Tutkimuksessa kehitettiin niin sanottu harjoitesalaatti, joka auttaa rytmittämään erityyppistä harjoittelua oikein. Vuoronvaihtojumppa taas herättää kehon työpäivään ja toisaalta palauttaa työpäivän jälkeen rasituksesta.

Tutkimuksessa suositeltiin pelastuslaitosten työterveyshuoltoja ottamaan käyttöön toiminnallinen liikekartoitus (FMS, functional movement screen).

Physical Employment Standards -kongressissa oli esityksiä fyysisesti vaativien ammattien toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, erityisesti koskien sotilaita, palomiehiä, poliiseja, ensihoito- ja sairaankuljetushenkilöstöä, laivalla ja kaivoksissa pelastustyötä tekeviä ja korkealla työskenteleviä.

Työsuojelurahasto tuki Punakallion kongressiosallistumista matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila