KeProK – Ammattikeittiöiden ergonomiapohjainen prosessikehittämisen malli

Hanketiedot

Hankenumero
240162

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Altti Lagstedt
altti.lagstedt@haaga-helia.fi

Toteutusaika
15.8.2024 - 10.6.2025

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
122 061 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa kehitetään ammattikeittiöiden työn fyysistä ja henkistä kuormitusta vähentävä keittiötyön prosessien mittausmalli. Tutkimuksella pohjustetaan keittiöiden toiminnan muuttamista tehokkaammaksi ja ergonomisemmaksi kolmen tavoitteen kautta: työergonomian parantaminen, prosessien tehostaminen ja automaation ja digitalisoinnin lisääminen läpi koko tuotantoketjun.
Hankkeessa sovelletaan jo olemassa olevia mittaamis- ja kehittämiskäytäntöjä prosessikehittämisen näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Altti Lagstedt