Kestävä johtajuus kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
117161

Hakija
Ulla Mirjami Soukainen

Toteuttaja
Ulla Mirjami Soukainen

Lisätietoja
Ulla Mirjami Soukainen
ullmirsou@gmail.com

Toteutusaika
21.6.2017 - 27.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 500 euroa

Tulokset valmistuneet
27.6.2017

Tiivistelmä

Tarkoituksena on osallistua OMEP:n kansainväliseen konferenssiin Opatijassa, Kroatiassa. OMEP on kansainvälinen, valtioista riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on työskennellyt lasten ja varhaiskasvatuksen hyväksi vuodesta 1948. OMEP toimii 70 maassa ja toimii neuvoa antavana YK:ssa ja Unicefissa. OMEP puolustaa lasten oikeuksia varhaiskasvatukseen ja hyvään hoitoon. OMEPin konferenssiin jätin kaksi abstraktiesitystä, toinen henkilökohtaista esitystä koskien, toinen posteriesitystä varten yhteistyössä Elina Fonsénin ja Sanna Parrilan kanssa. Henkilökohtaisessa esityksessäni kerron Työsuojelurahaston osittain rahoittamasta hankkeesta (115504), jonka nimi oli Johtamisen tarkastelu varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisen näkökulmasta – orientaatioprojektissa kerätyn johtajuusaineiston analysointi sekä tiedon hyödyntäminen johtajuuden kehittämisessä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Posteriesitys kertoo Kestävä johtajuus -hankkeesta, jossa oli mukana kaksi suomalaista kuntaa ja jonka toteutti Ediva Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulla Mirjami Soukainen

Tiedote

Varhaiskasvatusjohtajan rooli esillä konferenssissa Kroatiassa

27.6.2017

Mikäli varhaiskasvatuksen johtaja kokee olevansa hyvä pedagoginen johtaja, on henkilöstökin innostunutta ja lapset sitoutuneet toimintaan. Tähän päätulokseen kiteytyy Ulla Soukaisen tutkimus, jonka hän esitteli OMEP:n kansainvälisessä konferenssissa Opatijassa, Kroatiassa 21.-24.6.2017. Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Soukaisen konferenssimatkaa.

Soukaisen esitelmä kertoi Työsuojelurahaston osittain rahoittamasta hankkeesta (115504), joka tarkasteli johtamista varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisen näkökulmasta.

Henkilökohtaisen esitelmänsä lisäksi Soukaisella oli myös posteriesitys konferenssissa yhteistyössä Elina Fonsénin ja Sanna Parrilan kanssa. Posteriesitys kertoi Ediva Oy:n toteuttamasta Kestävä johtajuus -hankkeesta, jossa oli mukana kaksi suomalaista kuntaa.

Konferenssin teemana oli ”Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future”. Konferenssin järjestäjä OMEP (World Organization for Early Childhood Education) on vuonna 1948 perustettu varhaiskasvatusjärjestö, joka toimii liki 70 valtiossa ympäri maailman. Suomen OMEP-toimikunta työskentelee Lastensuojelun Keskusliiton alaisuudessa.

Toimittaja
Joanna Sinclair