Kestävää suorituskykyä ohjelmistoyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
200281

Hakija
MEOM Oy

Toteuttaja
PBE Performance Ltd Oy

Lisätietoja
Janne Puustinen
janne@meom.fi

Toteutusaika
12.6.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
6 018 euroa

Kokonaiskustannukset
12 036 euroa

Tiivistelmä

MEOMin tiimiorganisoituminen tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa ja tämä tulee koskettamaan koko organisaatiota. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää hankeorganisaation kestävää suorituskykyä ja tuottavaa työhyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä. Osallistujat saavat yhteisen kielen tunteista puhumiselle sekä oppivat mikä merkitys on tunnetilalla kestävälle suorituskyvylle ja tuottavalle työhyvinvoinnille. Hanke kehittää johtamistamme ja osallistujien itsensä johtamista tekemällä tunnetilan ja sen merkityksen suorituskyvylle ja työhyvinvoinnille näkyväksi. Tämä toteutetaan PBEP Performance Oy:n uuden innovatiivisen konseptin avulla, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen myös tunnesuhdetiedon avulla. Vaikuttavuus perustuu osallistujien ymmärryksen kasvuun tunnesuhteen merkityksestä suorituskykyyn ja työhyvinvointiin. He alkavat johtamaan itseään ja rakentavalla nostamaan esiin ongelmallisia taustatekijöitä. Osallistujat ryhtyvät tekemään mikropäätöksiä, jotka näyttäytyvät toimintana, jotka ohjaavat heidät pysymään kestävän suorituskyvyn näkökulmasta optimaaliselle alueelle. Tunteet toimivat tässä indikaattorina. Ryhmän jäsenet oppivat prosessin myötä, että heidän käyttäytymisellään on merkitys ryhmän suorituskykyyn ja työhyvinvointiin. Esimies voi kertyvän tiedon pohjalta johtaa tiimiä täsmätoimin. Hän vahvistaa asioita, jotka mahdollistavat korkean energiatilan positiivisia tunnetiloja, ja puuttuu haitallisten negatiivisten tunnetilojen taustatekijöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Puustinen