Kestävää suorituskykyä ohjelmistoyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
200281

Hakija
MEOM Oy

Toteuttaja
PBE Performance Ltd Oy

Lisätietoja
Janne Puustinen
janne@meom.fi

Toteutusaika
12.6.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
6 018 euroa

Kokonaiskustannukset
12 036 euroa

Tulokset valmistuneet
10.5.2021

Tiivistelmä

MEOMin tiimiorganisoituminen tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa ja tämä tulee koskettamaan koko organisaatiota. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää hankeorganisaation kestävää suorituskykyä ja tuottavaa työhyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä. Osallistujat saavat yhteisen kielen tunteista puhumiselle sekä oppivat mikä merkitys on tunnetilalla kestävälle suorituskyvylle ja tuottavalle työhyvinvoinnille. Hanke kehittää johtamistamme ja osallistujien itsensä johtamista tekemällä tunnetilan ja sen merkityksen suorituskyvylle ja työhyvinvoinnille näkyväksi. Tämä toteutetaan PBEP Performance Oy:n uuden innovatiivisen konseptin avulla, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen myös tunnesuhdetiedon avulla. Vaikuttavuus perustuu osallistujien ymmärryksen kasvuun tunnesuhteen merkityksestä suorituskykyyn ja työhyvinvointiin. He alkavat johtamaan itseään ja rakentavalla nostamaan esiin ongelmallisia taustatekijöitä. Osallistujat ryhtyvät tekemään mikropäätöksiä, jotka näyttäytyvät toimintana, jotka ohjaavat heidät pysymään kestävän suorituskyvyn näkökulmasta optimaaliselle alueelle. Tunteet toimivat tässä indikaattorina. Ryhmän jäsenet oppivat prosessin myötä, että heidän käyttäytymisellään on merkitys ryhmän suorituskykyyn ja työhyvinvointiin. Esimies voi kertyvän tiedon pohjalta johtaa tiimiä täsmätoimin. Hän vahvistaa asioita, jotka mahdollistavat korkean energiatilan positiivisia tunnetiloja, ja puuttuu haitallisten negatiivisten tunnetilojen taustatekijöihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Puustinen

Tiedote

Kestävää suorituskykyä ja tuottavaa työhyvinvointia

10.5.2021

Tiivistelmä

Hankkeessa käytetty PBE Perfomance Ltd Oy:n innovatiivinen menetelmä tekee työyhteisön suorituskyvyn ja työhyvinvoinnin tilan taustatekijöineen näkyväksi mahdollistaen inhimillisen pääoman johtamisen tietoperusteisesti.
Hankkeeseen osallistui koko henkilöstö. Tulosten ja osallistujien palautteen perusteella käytetyllä menetelmällä työkaluineen ja tukipalveluineen voisi olla merkittävä rooli kestävän suorituskyvyn ja tuottavan työhyvinvoinnin kehittämisessä suomalaisissa organisaatioissa.

Lähtökohdat

Uusi tiimiorganisoitumisemme ja korona loivat meille uusia haasteita itsensä johtamiselle ja esihenkilötyölle. Tähän halusimme tukea työyhteisö- ja esihenkilötasolla.
PBE Perfomance Ltd Oy on erikoistunut kestävän suorituskyvyn ja tuottavan työhyvinvoinnin näkyväksi tekemiseen ja kehittämiseen innovatiivisella Powered by Emotion -konseptillaan (mobiiliappi reflektointiin, raportointityökalu esihenkilöille ja edellisten tukipalvelut). Menetelmä konseptin taustalla perustuu tutkittuun tietoon.

Kohderyhmät

MEOM Oy:n kaksi liiketoimintaa ja niiden myötä yrityksen koko henkilöstö (johtoryhmä, esihenkilöt ja tiimien jäsenet).

Menetelmät

Kaikki työpajat toteutettiin etänä Zoom tai Teams -ohjelmistoa hyödyntäen.
Kehittämishankkeen aikana osallistujat käyttivät täysin uutta, innovatiivista mobiiliapplikaatiota ja sitä tukevia digitaalisia palveluja.
Myös esihenkilöiden sparraukset toteutettiin etäyhteyksiä hyödyntäen.

Vaikuttavuus

Hankkeen myötä sekä itsensä johtaminen että tiimiohjautuvuus kehittyivät ja sen myötä se edisti työyhteisömme jäsenten työhyvinvointia ja paransi suorituskykyämme. Hanke kehitti myös esihenkilötyötä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kokemuksemme mukaan hankkeella oli merkittävä uutuusarvo ja osin siksi se saikin hyvän vastaanoton henkilöstömme keskuudessa.

Edelleen kokemuksemme perusteella arvioimme, että menetelmä on toistettavissa muissakin kaltaisissamme yrityksissä ja hyvin skaalattavissa myös meitä suurempiin organisaatioihin, joten menetelmällä työkaluineen ja tukipalveluineen voisi olla merkittävä rooli kestävän suorituskyvyn ja tuottavan työhyvinvoinnin kehittämisessä suomalaisissa organisaatioissa.

Aineisto

Janne Puustinen, MEOM Oy. Tuottavaa työhyvinvointia ja kestävää suorituskykyä. Loppuraportti Avaa