Kestäviä työuria ennustavat tekijät kuntatyöntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
230161

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Sari Stenholm
sari.stenholm@utu.fi

Toteutusaika
1.6.2023 - 31.5.2025

Työsuojelurahaston päätös
25.4.2023
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
147 179 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään miten työhön, elintapoihin ja terveydentilaan liittyvät tekijät ennustavat odotettavissa olevien työvuosien määrää yli 50-vuotiailla kuntatyöntekijöillä. Tutkimus pohjautuu laajaan Kunta-alan henkilöstön seurantatutkimukseen. Tutkimus tuottaa uutta ja ajantasaista tietoa, jonka avulla voidaan sekä arvioida ikääntyvien työntekijöiden työhön osallistumista nyt ja tulevaisuudessa että hyödyntää riskiryhmiin kohdennettujen interventioiden ja politiikkatoimien suunnittelussa

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Stenholm