Ketjureaktio – ennaltaehkäisevien palveluketjujen kehittäminen työterveysyhteistyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200184

Hakija
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Heidi Lehtonen
heidi.lehtonen@satasairaala.fi

Toteutusaika
1.5.2020 - 28.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
14 000 euroa

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää SATSHP:n työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairastumisia ja vähentää sairauspoissaoloja. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa terveysriskissä olevat työntekijät, ohjata heidät työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyössä luomien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluketjujen piiriin sekä aktivoida työntekijöitä huolehtimaan omasta terveydestään.

Palveluketjut laaditaan seuraaville terveyden- ja hyvinvoinnin osa-alueille: itsensä johtaminen ja tietoisuustaidot, arjen aktiivisuus, uni ja palautuminen sekä hyvä ravitsemus. Laadittujen palveluketjujen toimivuutta pilotoidaan 5 työntekijän kanssa per osa-alue, joiden antaman palautteen perusteella palveluketjuja kehitetään edelleen.

Hankkeen toteutuksen hyödyt eivät ole välittömästi nähtävillä, joten vaikuttavuutta arvioidaan sairauspoissaolojen kehitystä seuraamalla hankkeen päätyttyä. Vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään myös sähköisen terveyskyselyn tulosten analyysia ryhmätasolla sekä pilottihenkilöiltä kerättyjä kirjallisia palautteita.

Lyhyen aikavälin odotettavina tuloksina on terveysriskissä olevien työntekijöiden vakioitu aikaisen tunnistamisen toimintamalli työterveyshuollossa sekä tunnistettujen työntekijöiden ohjautuminen saumattomasti palveluketjujen piiriin. Palveluketjujen jälkeen työntekijät ovat aktivoituneita huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Lehtonen