Ketterä Auran Tehdas

Hanketiedot

Hankenumero
110299

Hakija
Reka Kumi Oy

Toteuttaja
Reka Kumi Oy

Lisätietoja
Martti Aromaa
martti.aromaa@rekarubber.com

Toteutusaika
30.8.2010 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
7.9.2010
34 750 euroa

Kokonaiskustannukset
69 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Reka Kumi Oy on teollisiin kumi-tuotteisiin erikoistunut alihankintayritys. Tuotantotoimintaa on Aurassa ja tytäryrityksen kautta Puolassa. Asiakkainamme ovat johtavat kuorma-autoja, maanrakennuskoneita, maatalous- ja metsäkoneita valmistavat yritykset sekä konepajat.

Kilpailun kansainvälistyminen ja asiakaskunnan vaatimukset kustannuspaineineen kiristävät teollisuuden mahdollisuuksia työllistää suomalaista osaavaa työvoimaa. Reka Kumi Oy:n Auran tehdas on jatkossa erityisten haasteellisten tehtävien edessä, missä yhtenä suurimpana asiana on varmistaa työpaikkojen säilyminen tulevaisuuteen. Tämän onnistuminen edellyttää uudenlaista ajattelua ja aikaansaavan ketteriä toimintatapoja tehtaalla.

Tässä kehityshankkeessa teemme asioita toisin kuin on totuttu. Kokeilemme, suunnittelemme ja toteutamme muutokset lyhyessä ajassa ja viemme ne käytännön toimintatavoiksi. Sovellamme lean-ajattelua ja yhdistämme sen uusiin ketteriin toimintatapoihin ja työmenetelmiin. Keskeistä on aikaansaamisen tehostaminen vähemmällä työmäärällä ja välillisellä työllä/ kuluilla.

Työyhteisön muutoskyvyn kasvattaminen on keskiössä. Ajattelu- ja toimintatapojen muutosta tuemme konkreeteilla muutoksilla, jossa myös fyysinen ympäristö muuttuu toimivammaksi. Ongelmanratkaisukyvyn lisääminen vaatii rohkeutta, uskallusta kokeilla ja oppia omasta tekemisestä.

Tuloksia alkaa näkyä heti hankkeen edetessä ja hankkeen loputtua meillä on ketterästi toimiva organisaatio Auran tehtaallamme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Martti Aromaa

Tiedote

Toimintakulttuurin muutostyö paransi tuottavuutta viidenneksellä

31.12.2011

Vanhan tehdaskulttuurin murtaminen paransi tuottavuutta ja
yhteistyötä, kun Reka Kumi Oy käynnisti muutostyön toimitusjohtaja
Martti Aromaan johdolla. Asiantuntijana
kehittämistyössä toimi psykologi
Soile Aho Psykologipalvelu Fokka Oy:stä.
Työsuojelurahasto osallistui kehitysprojektin rahoittamiseen.

 

Toimintaympäristön raju muutos haastoi Reka Kumi Oy:n johdon ja
päätös tehtaan toimintakulttuurin muuttamisesta syntyi. Tavoitteena
oli kehittää ketterä, aikaansaamista edistävä, yksinkertainen ja
toistettava toimintamalli tuotteiden ja palvelun tekemiselle.

 

Henkilöstöltä toivottiin yrittäjämäistä ja kekseliästä otetta
työhön. Yrityksessä tarvittiin konkreettisia muutoksia ja ajattelun
jumppaamista.

 

Kehitystyön tuloksena tuottavuus parani 20 prosentilla. Yhteistyö
lisääntyi ja nyt asioita mietitään ja tehdään porukalla. Myös
asenne muutoksia kohtaan on kehittynyt ja muutokset nähdään
välttämättömyytenä ja uusia asioita uskalletaan kokeilla.

 

Uusia tuulia johtamiseen

 

Työkulttuurin muuttamiseen tarvitaan johdon aktiivista ja vahvaa
otetta. Reka Kumi Oy:ssä johtamisesta on tullut aiempaa
vuorovaikutteisempaa.

 

Kehitysprojektin aikana rakennettiin uusi johtamismalli, joka
vahvisti lähityönjohdon määrää ja roolia. Uudet prosessivastaavat
ovat kehitystyön aktiivisia ohjaajia tuotannossa.

 

Henkilöstön monitaitoisuuden kasvattaminen on keskeinen
menestystekijä, jotta asiakkaiden nopeisiin tilauksiin ja
toiveisiin kyetään vastaamaan. Uusien prosessivastaavien
keskinäinen yhteistyö on merkityksellistä, jotta henkilöstön
osaamista voidaan jatkuvasti parantaa. Yhteistyöllä on ratkaiseva
rooli myös kannattavuudelle, joten raja-aidat osastojen sisällä ja
niiden välillä oli saatava murrettua.

 

Neuvotteluhuoneita tarvittiin lisää, koska työmuotona käytetään
vanhaa mallia enemmän pienryhmätyötä ja ketteriä, nopeita
palavereja. Erilaisissa työryhmissä on saatu ihmisten kykyjä ja
taitoja aiempaa laajemmin käyttöön.

 

Työturvallisuus ja jaksaminen paranivat tiloja
tiivistämällä


 

Työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen on paneuduttu
yksinkertaistamalla työtä. Esimerkiksi pakkausmateriaalit on
sijoitettu niin, että välisijoituspaikat saatiin tehdasalueella
laskemaan 23:sta viiteen. Työn mielekkyyden lisääminen ja turhan
välillisen työn minimointi ovat parantaneet työssä jaksamista.

 

Tehdastiloja muutettiin, tilankäyttöä tiivistettiin ja tiloja
vuokrattiin toimintapartnereille. Suuressa roolissa olivat
työpisteiden muutokset, joiden suunnittelussa ja ideoinnissa
työntekijät olivat aktiivisesti mukana. Tehdasneliöt supistuivat
hankkeen aikana 1000 neliöllä. Toimihenkilöiden työtiloja
keskitettiin ja näin toimihenkilöt saatiin lähemmäksi toisiaan.

 

Yleinen siisteys ja järjestys kohenivat. Nyt koneen käyttäjät
osallistuvat koneiden siistinä pitämiseen ja tätä on tarkoitus
tehdä osana työtä, ei erillisenä siivoamisena.

 

Alkuun konkreettisia muutoksia

 

Aluksi henkilökunta sai tietoa kumialan toimintaympäristön
haasteista ja kehitystyön tavoitteista. Henkilöstön jäsenistä
koostuva pieni ydinryhmä alkoi suunnitella etenemistä. Alkuun
asetettiin yksinkertaisia ja selkeitä tavoitteita. Tavoitteena oli
saada pieniä konkreettisia muutoksia, jotta kaikki huomaavat, että
asioita tapahtuu ja niihin voi vaikuttaa.

 

Sisääntulon viheralueet ja istutukset uusittiin, tuloaula
maalattiin ja henkilöstön ruokala ehostettiin. Vanhat jääkaapit ja
kahvinkeittimet raivattiin tehdasalueelta pois. Porukalla
siivottiin ja heitettiin turhaa tavaraa roskalavoille. Kehitystyö
eteni samanaikaisesti monella alueella.

 

Henkilöstö istui pohtimassa asioita eri ryhmissä. Projektimuotoisen
kehittämisen riskinä on, ettei kehitystyö kiinnity työn arkeen,
vaan se koetaan tilapäisenä intona, joka menee ohi, kunhan hanke
lopulta päättyy. Reka Kumi Oy:ssä valtaosa henkilöstöstä oli mukana
ja muutosta tapahtui työn arjessa.

 

Ajattelun ja organisaatiokulttuurin muuttaminen koettiin
ratkaisevaksi tekijäksi, kun tavoitteena oli pitkän aikavälin
menestyminen. Kehittämistyöhön haluttiin panostaa, vaikka muutoksen
eteneminen tuntui välillä tuskaisen hitaalta.

 

Reka Kumi Oy on teollisiin kumituotteisiin erikoistunut
alihankintayritys. Toimintaa on Auran lisäksi Puolassa.
Markkina-alueena on lähes koko Euroopan unionin alue. 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Ketterä Auran tehdas. Loppuraportti. 9.12.2011. Avaa