Ketterä oppiminen – työelämän keskeinen menestystekijä Oppivan organisaation uusi haaste

Hanketiedot

Hankenumero
115134

Hakija
Pro Competence Oy

Toteuttaja
Pro Competence Oy

Lisätietoja
Leenamaija Otala
leenamaija.otala@procompetence.fi

Toteutusaika
15.3.2015 - 6.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
26.3.2015
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
50 000 euroa

Tulokset valmistuneet
6.4.2018

Tiivistelmä

Kun muutokset ovat osa toimintaa, pitää yhä enemmän oppimisesta tapahtua työssä, tekemisen yhteydessä ja uutta kehitettäessä. Sekä yksilöt että organisaatiot joutuvat oppimaan ketterästi.

Ketterä oppiminen tarkoittaa sitä, että ihminen, tiimi tai koko organisaatio kykenee oppimaan nopeasti käytännössä uutta ja soveltamaan uuden osaamisen organisaation toimintaan uutena toimintatapana. Tällainen toiminta edellyttää organisaatiota, jossa ihmiset voivat kokeilla ja testata ideoita, oppia ja työskennellä yhdessä ja hyödyntää toistensa osaamista. Ketterä oppiminen edellyttää rakenteita, toimintatapoja ja johtamista, jotka nostavat taas uudelleen valokeilaan oppivan organisaation. Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä (ns. resilienssitaitoja) sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Tarvitaan myös uusia työvälineitä tiedon hakuun, jakamiseen ja prosessointiin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ketterää oppimista käsittelevä kirja, joka sisältää toisaalta yksilön ketterän oppimisen tapoja ja edellytyksiä, toisaalta organisaation ketterän oppimisen edellytyksiä ja toimintamalleja. Kirja pyrkii herättämään sekä kouluttajat että työpaikkojen kehittäjät miettimään, miten luoda valmiuksia ja olosuhteita ihmisille oppia koko ajan uutta eikä itse uutta osaamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Leenamaija Otala

Tiedote

Ketterä oppiminen kuuluu kaikille

6.4.2018

Ketterästä oppimisesta on julkaistu käytännönläheinen kirja, joka hyödyntää työyhteisöjä. Ketterä oppiminen koskettaa kaikkia, sillä työelämä muuttuu kaikin tavoin kovaa vauhtia.

Kirjan ketterästä oppimisesta on kirjoittanut Leenamaija Otala.

Ketterä oppiminen tarkoittaa sitä, että ihminen, tiimi tai koko organisaatio kykenee oppimaan nopeasti käytännössä uutta ja soveltamaan uuden osaamisen organisaation toimintaan uutena toimintatapana.

Tällainen toiminta edellyttää organisaatiota, jossa ihmiset voivat kokeilla ja testata ideoita, oppia ja työskennellä yhdessä ja hyödyntää toistensa osaamista. Ketterä oppiminen edellyttää rakenteita, toimintatapoja ja johtamista, jotka nostavat taas uudelleen valokeilaan oppivan organisaation.

Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Tarvitaan myös uusia työvälineitä tiedon hakuun, jakamiseen ja prosessointiin.

Kirjassa on kuvattu varsin käytännöllisesti, millaisia valmiuksia ihmiset tarvitsevat oppiakseen ketterästi. Työyhteisöt voivat jakaa niistä tietoa ja jopa valmentaa ihmisiä näissä taidoissa ja valmiuksissa. Kirjassa on myös kuvattu, millaisilla toimintatavoilla ihmiset voivat soveltaa ketterän oppimisen keinoja. Moniin toimintatapoihin liittyy myös työkaluja, joista on kuvattu esimerkkejä. Näitä ja vastaavia voidaan hyödyntää millä tahansa työpaikalla tai työyhteisöt voivat oivaltaa, että vastaavaa työkalua voidaan hyödyntää myös ketterän oppimisen edistämiseksi.

Kirja esittelee rakenteita, jotka mahdollistavat ja tukevat edellä kuvattuja toimintatapoja. Se kuvaa ketterästi oppivan organisaation tietotekniikkainfrastruktuuria, kulttuuria ja valmentavaa esimiestyöstä. Kuvauksia voi hyödyntää missä vain organisaatiossa näiden asioiden kehittämisessä.

Leenamaija Otalan kirja ketterästä oppimisesta ilmestyi Kauppakamarin kustantamana 6.4.2018. Työsuojelurahasto on rahoittanut kirjan kirjoittamista.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Leenamaija Otala. Ketterä oppiminen – keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Kauppakamari. 2018.

ISBN:    9789522465429

https://www.kauppakamarikauppa.fi/kettera-oppiminen-keino-menestya-jatkuvassa-muutoksessa.html