Ketterä sote-pomo tyytyväisen työyhteisön kipparina

Hanketiedot

Hankenumero
220422

Hakija
Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr

Toteuttaja
T:mi Kokenet-koulutus-,konsultointi-,ohjaus- ja kehittämispalvelut

Lisätietoja
Anu Toikka
anu.toikka@mente.fi

Toteutusaika
12.1.2023 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2022
9 753 euroa

Kokonaiskustannukset
19 506 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen perusideana on hakea ketteriä lähestymistapoja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työn sujuvuuden ja hyvinvoinnin vahvistajana työyhteisöjen toiminnassa ja lähijohtamisessa. Hanke toteutetaan ketterien, sujuvuutta, psykologista turvallisuutta, hyvinvointia vahvistavien toimintatapojen kehittämisellä. Hankkeella vahvistetaan lähijohdon yhteistyötä, työnhallintaa ja työhyvinvoinnin tukemista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Toikka