Kiinteistöalan yrityksen johtamisen kulttuuriloikka – osallistavalla strategialla psykologista omistajuutta

Hanketiedot

Hankenumero
210282

Hakija
Kotkan Seudun Talokeskus Oy

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Sami Tammisto
sami.tammisto@talokeskuskotka.fi

Toteutusaika
24.5.2021 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
39 000 euroa

Kokonaiskustannukset
78 000 euroa

Tulokset valmistuneet
8.11.2022

Tiivistelmä

Kotkan seudun talokeskus Oy tarjoaa perinteisiä isännöinti- ja kiinteistönhoitopalveluja. Toimintaympäristön vaatimukset ja henkilöstön psykososiaalinen kuormitus aiheuttavat yhteisölle muutospaineita. Kehityshankkeen tavoite on uudistaa innovatiivisesti koko talokeskuksen johtaminen ja prosesseja. Koko henkilöstön ketterästi osallistavassa hankkeessa luodaan toimialalle uusi osallistava strategia ja matala organisaatio-malli, jossa henkilöstön ääni ja psykologinen omistajuus on vahvasti läsnä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Tammisto

Tiedote

Kiinteistöalan yrityksen kulttuuriloikka - osallistavalla strategialla psykologista omistajuutta

8.11.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa luotiin uusi osallistava strategia- ja organisaatiomalli proaktiivista kulttuuria ja uudistumista tukemaan. Kehittämismenetelmänä oli Terve organisaatio -mallin pienryhmätyöskentely ja psykologisen omistajuuden teorian keinovalikoima. Prosessin avulla henkilöstö koki työnsä ja organisaationsa enemmän omakseen ja oli tyytyväisempi työhönsä. Samalla parannettiin tuottavuutta ja laatua. Hankkeeseen osallistui koko henkilöstö. Malli soveltuu kaikille työpaikoille.

Lähtökohdat

Lähtötilanteessa johto oli uudistunut, toimintaympäristön vaatimukset lisääntyneet, henkilöstö kuormittunutta ja taloudellinen alamäki jatkunut vuosia. Rakenteellinen velka ja toimintakulttuurin uudistamistarve oli suuri. Asiantuntijana toimi Skillmotor Finland Oy laajan osaamisen, validoitujen menetelmien ja referenssien vuoksi. Kehittämismenetelmänä oli pienryhmätyöskentely. Hankkeessa sovellettiin osallistavan organisaation ja psykologisen omistajuuden rakentamista koskevia tutkimuksia.

Kohderyhmät

Hankkeessa olivat mukana koko henkilöstö ja kaikki yhtiön kaikki toiminnot. Isännöinti, kiinteistönhoito ja siivous sekä hallinto- ja tukipalvelut. Myös hallitus osallistui satunnaisesti mm. hankkeen edistymisen valvojana ja hankkeesta nousseiden suurempien päätösten tekijänä.

Menetelmät

Kehittämismenetelmänä oli Terve organisaatio -mallin pienryhmätyöskentely, johon uutuutena yhdistettiin Psykologisen omistajuus. Henkilöstö osallistui kaikkeen organisaation kehittämiseen ideoimalla ja toteuttamalla ideoita. Ideoita tuli yli 200. Oman työn merkityksen ymmärtämistä vahvistettiin keskusteluin henkilöstön omaa kieltä käyttäen. Hankkeessa pilotoitiin uutta psykologiseen omistajuuteen perustuvaa osallistava strategia- ja organisaatiomallia konservatiivisella toimialalla.

Vaikuttavuus

Hankkeessa muodostettiin visio, strategia, rakenteet ja numeeriset skenaariot. Käynnistettiin säännölliset kokoukset johtoryhmän, toimintojen, tiimien ja poikkitoiminnallisten kokoonpanojen osalta. Prosesseja käsiteltiin yhdistettynä järjestelmien, työtehtävien, vuorovaikutussuhteiden ja osaamisen uudistamiseen. Johtamista ja esimiestoimintaa uudistettiin. Työsuojelu-, yhteis- ja laatutoiminta yhdistettiin koko taloa kestävästi uudistavaksi työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnaksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa luotu uusi osallistava strategia- ja organisaatiomalli on sovellettavissa kaikilla työpaikoilla. Mallilla on erityisen suuri arvo myllerryksessä olevalle isännöinti- ja kiinteistöhoito toimialalle, ja käytön laajentamista tukee hankkeessa syventynyt asiantuntijoiden alakohtainen osaaminen. Uutuutena oli se, että psykologisen omistajuuden teoriaa yhdistettiin ensimmäisen kerran systemaattisesti Terve organisaatio -malliin ja pienryhmätyöskentelyyn.

Aineisto

Kiinteistöalan yrityksen johtamisen kulttuuriloikka – osallistavalla strategialla psykologista omistajuutta. Loppuraportti. 2022. Avaa