Kilpailukykyä osallistavalla toiminnan kehittämisellä – Henkilöstön tietotaidon hyödyntäminen toimintakulttuuria johtamalla.

Hanketiedot

Hankenumero
200524

Hakija
VG-Shipping Oy

Toteuttaja
JUJU Works Oy

Lisätietoja
Miia Peltonen
miia.peltonen@meriaura.fi

Toteutusaika
1.12.2020 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
19 890 euroa

Kokonaiskustannukset
39 780 euroa

Tulokset valmistuneet
6.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeen ydin on muuntaa organisaatiota tavalla, jossa johto asettuu dialogiseen positioon yhdessä henkilöstön kanssa ja hyödyntää saamaansa dataa toiminnan kehittämiseksi. Johtamista kehittämällä vaikutetaan ihmisten kokemaan psykologisen turvallisuuden lisääntymiseen, ja saadaan näin sekä työhyvinvointia että kilpailukykyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Peltonen

Tiedote

Kilpailukykyä osallistavalla toiminnan kehittämisellä VG-Shipping Oy:ssa

6.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan monikansallisen varustamon toimintakulttuuriin osallistamalla koko henkilöstö yläorganisaation rinnalle uutta strategiaa muotoilemaan. Hankkeeseen osallistui koko varustamon maahenkilöstö. Yhteisillä työpajoilla pyrittiin samalla vahvistamaan olemassa olevaa myönteistä toimintakulttuuria ja löytämään aktiivisesti parannuskohteita. Osallistavan dialogin menetelmä on Suomessa vielä harvinainen tapa tuottaa organisaation strategiaa.

Lähtökohdat

Hankkeessa haluttiin vahvistaa konsernin toimintakulttuuria, jossa säilytetään perheyhtiömäinen, inhimillinen toimintatapa ja toisaalta huomioidaan voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen tuomat haasteet erityisesti ihmisten johtamiselle. Asiantuntijaksi valittiin JUJU Works Oy, sillä yrityksen asiantuntijoilla oli kokemusta useista samantyyppisistä kehittämishankkeista sekä julkisyhteisöllisissä organisaatioissa että liike-elämässä.

Kohderyhmät

Hankkeessa oli mukana koko organisaation maahenkilöstö sekä monikansallisten alusten päälliköt. Johtoryhmä ja hallitus sekä omistajat osallistuvat aktiivisesti työskentelyyn.

Menetelmät

Prosessissa hyödynnettiin avoimen dialogisia toiminnan kehittämismenetelmiä, jossa johto ja henkilöstö asettuvat yhteiseen kehittämispositioon. Työpajoissa etsittiin vahvuuksia ja parantamiskohteita, sekä valittiin paikallisesti sopivin tapa edetä kohden toimivampaa arkea. Valmentajien tehtävänä oli mahdollistaa huokoinen ja turvallinen tila, jonka sisällä psykologisen turvallisuuden kulttuuria rakennettiin samanaikaisesti uuden strategian rinnalla.

Vaikuttavuus

Hankekokonaisuus edisti merkittävästi organisaation kykyä havaita vahvuuksiaan ja säilytettäviä elementtejä erityisesti organisaatiokulttuurin ja ihmisten kokemusten näkökulmasta. Dialogissa mahdollistunut aito inhimillisten resurssien tutkiminen vahvisti työntekijöiden kokemusta sitoutumisesta ja joukkueena toimimisesta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Toteutettu hanke todensi vahvasti dialogisen strategiarakennuksen tarpeen monimutkaistuvassa maailmassa. Organisaation kasvaessa se hukkaa helposti asiantuntijoidensa äänen. Samalla se hukkaa innovatiivisuutensa, kilpailukykynsä ja pitovoimansa suhteessa huippuasiantuntijoihin. Mitä kriittisempää tarve huippuosaamiseen on, sen enemmän tarvitaan dialogiaa ja tietoista tilaa ihmisten ajatusten vaihdolle. Dialoginen työpaja tai kokous on helposti mallinnettavissa eri organisaatioihin.

Aineisto

VG-Shipping Oy, Miia Peltonen, Juju Works Oy, Mirva Maine. Kilpailukykyä osallistavalla toiminnan kehittämisellä- Henkilöstön tietotaidon hyödyntäminen toimintakulttuuria johtamalla. Loppuraportti. 2022. Avaa