Kirja mentoroinnista ja Promoting learning and well-being -konferenssi

Hanketiedot

Hankenumero
110101

Hakija
Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätietoja
Hannu L T Heikkinen
Hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 1.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
16.3.2010
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
29 251 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2010

Tiivistelmä

Tämän tiedotus- ja koulutushankkeen tarkoituksena on tukea Työsuojelurahaston rahoittaman, Koulutuksen tutkimuslaitoksessa toteutetun Verme-tutkimus- ja kehittämishankkeen (Vertaisryhmämentorointi opetajan tukena; numero 108057) tulosten julkaisemista.

Hankesuunnitelma sisältää kaksi osaa:
1) Hankkeen loppuraporttina julkistettava kirja
2) Hankkeen päättöseminaarina järjestettävä kansainvälinen konferenssi

1) Verme. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tueksi.
Kirja perustuu vuosina 2008–2010 toteutettuun Työsuojelurahaston rahoittamaan toimintatutkimushankkeeseen ”Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi”. Se esittelee vertaisryhmämentoroinnin taustalla olevia teoreettisia näkemyksiä sekä tutkimus-ja kehittämishankkeen tuloksia. Kirja toimii samalla mentorin käsikirjana, joka kertoo hyväksi koetuista vertaisryhmämentoroinnin käytännöistä.

Kirjassa esitellään vertaisryhmämentorointia työssä oppimisen tukena. Vertaisryhmämentorointi eli verme on menetelmä, jossa kokeneemmat ja nuoremmat työntekijät jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan. Verme on yhteistä tiedon rakentamista, joka perustuu työssä koettujen haasteiden ja kokemuksen käsittelemiseen ryhmässä. Menetelmä on kehitetty tukemaan erityisesti uusia työntekijöitä, mutta siitä on hyötyä monissa työelämän vaiheissa.

TEOS: Hannu L. T. Heikkinen, Hannu Jokinen ja Päivi Tynjälä (Toim.) 2010. Verme. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tueksi. Helsinki: Tammi.

Kirja julkaistaan myös englannin kielisenä myöhemmin.

2) Hankkeen päättöseminaarina järjestettävä kansainvälinen konferenssi Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers

Hankkeen tulokset julkistetaan Jyväskylässä 7.-9.6.2010 pidettävässä konferenssissa, johon osallistuu sekä kansainvälisiä että suomalaisia osanottajia. Konferenssia rahoittaa osaltaan Norplus Horizontal-ohjelman rahoittama NQT-COME –verkosto sekä professori Taru Lintusen koordinoima vuorovaikutustutkimusverkosto, joka tuo mukaan osarahoittajana Lions Guest –rahoituksella konferenssin toisen pääpuhujan Roger Weissbergin. Toisen pääpuhujan Marion Jonesin kustannukset haetaan Työsuojelurahastolta. Konferenssin avausesitelmän pitävät Hannu L. T. Heikkinen ja Päivi Tynjälä, ja se perustuu Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen päätuloksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu L T Heikkinen

Tiedote

Opettajien vertaisryhmämentorointi konferenssissa ja kirjoissa

1.8.2010

Tietoa Suomessa kehitetystä opettajien
vertaisryhmämentoroinnista on levitetty kansainvälisessä
konferenssissa ja kirjassa, joka on käännetty englanniksi ja
ruotsiksi.

Opettajien työhyvinvoinnin ja ammatillisen kehittymisen tueksi
kehitetty vertaisryhmämentorointi eli verme syntyi Jyväskylän
yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoimassa laajassa
toimintatutkimuksessa. Työsuojelurahasto tuki tutkimustyötä
kahdessakin hankkeessa (106123 ja 108057).

Työsuojelurahasto myönsi myös tämän tiedotus- ja
koulutusmäärärahan vertaisryhmämentorointihankkeen tulosten
levittämiseen.

Päätösseminaarina kansanvälinen konferenssi

Hankkeen päätösseminaarina järjestettiin kansainvälinen
konferenssi
Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers
Jyväskylässä 7.-9.6.2010. Osanottajia oli 111 – niin Suomesta kuin
ulkomailta. Esitelmiä pidettiin 42. Pääluennot perustuivat
vertaisryhmämentorointihankkeen tuloksiin.

Kirja englanniksi ja ruotsiksi

Konferenssissa julkistettiin tutkimushankkeessa syntynyt kirja
Verme – vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena. Sen ovat
toimittaneet
Hannu L.T. Heikkinen,
Hannu
Jokinen ja
Päivi
Tynjälä.

Kirja esittelee vertaisryhmämentoroinnin taustalla olevia
teoreettisia näkemyksiä sekä tutkimus- ja kehittämishankkeen
tuloksia. Kirja toimii samalla mentorin käsikirjana, joka kertoo
hyväksi koetuista vertaisryhmämentoroinnin käytännöistä. Kirja
esittelee vertaisryhmämentorointia työssä oppimisen tukena.

Kirjaa on käytetty lukuvuonna 2010-11 opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamassa Osaava Verme -verkostossa
koulutettavien mentorien koulutusmateriaalina. Sitä käytetään myös
Osaava-ohjelman (2010-2016) mentorikoulutuksessa tulevina
vuosina.

Lisäksi aiheesta julkistetaan Routledgen kustantama
englanninkielinen kirja Tallinnassa 9.-11.5.2012 pidettävässä
seminaarissa
Supporting New Teachers in Europe. Ruotsinkielinen kirja
julkistettiin Jyväskylässä pidetyssä seminaarissa 20.9.2011.

Linkit konferenssien ohjelmiin löytyvät viereiseltä
Material-sivulta.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://ktl.jyu.fi/ktl/nqtne

NQT-COME Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers Jyväskylä 7.-9.6.2010 http://ktl.jyu.fi/ktl/nqtne/jyvaskyla2010

NQT-COME Supporting Newly Qualified Teachers through Collaborative Mentoring Jyväskylä 20.9.2011 http://ktl.jyu.fi/ktl/nqtne/jyvaskyla2011

NQT-COME Supporting New Teachers in Europe Tallinna 9.-11.5.2012 http://ktl.jyu.fi/ktl/nqtne/tallinn2012

Heikkinen Hannu L. T., Jokinen Hannu,Tynjälä Päivi (toim.). Verme. Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena.  Helsinki 2010. ISBN 978-951-31-5752-4

Hansen Sven-Erik, Aspfors Jessica. 2011. Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling. Stockholm.

H. Heikkinen, H. Jokinen, P. Tynjälä (eds.): Peer-group mentoring for teacher development. Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-52937-2 (paperback), ISBN 978-0-415-52936-5 (hardback).

P. Tynjälä, H. Heikkinen: Beginning teachers’ transition from pre-service education to working life. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 14:1-34, 2011.

108057 Vertaisryhmämentorointi opettajan tukena – VERME. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=108057