Kirjajulkaisu Tulevaisuuden Taitoja

Hanketiedot

Hankenumero
200473

Hakija
Terhi Takanen

Toteuttaja
Terhi Takanen

Lisätietoja
Terhi Takanen
terhi.takanen@cocreators.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 31.7.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
11 400 euroa

Kokonaiskustannukset
11 400 euroa

Tiivistelmä

Tulevaisuuden taitoja -kirja on tarkoitettu esimiehille, kehittäjille, innovaattoreille ja työyhteisöille, jotka tahtovat kehittää tulevaisuuden taitoja käytännöllisesti. Se pohjaa vuosien käytännön kokemukselle sekä tieteellisesti tutkitulle ja kehitellylle suomalaiselle yhdessä luomisen kehittämisotteelle (CoCreative Process Inquiry). Tulevaisuuden taitojen kehittäminen on tullut yhä tärkeämmäksi työyhteisöjen toimivuuden, työhyvinvoinnin, kulttuurin ja palveluiden näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Takanen