KiSA: Pelillistämisen vaikutukset kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtävissä

Hanketiedot

Hankenumero
116364

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Pauliina Tuomi
pauliina.tuomi@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
14.12.2016
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
127 965 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten pelillistämistä voitaisiin hyödyntää kiinteistönhuollon ja siivousalan henkilöstön ja työnjohdon työtehtävissä. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien suunnittelumenetelmien ja pelillisten elementtien hyödyntämistä tilanteissa, jotka eivät liity pelaamiseen. Pelillistämisen taustalla on motivaation parantaminen. Tutkimusnäyttöä on siitä, että pelillistämällä voidaan parantaa työn tuottavuutta ja mielekkyyttä. Toimintatutkimuksen menetelmiä hyödyntäen hankkeessa kartoitetaan tutkimuksen kohteena olevissa organisaatioissa työskentelevien henkilöiden työtehtävien nykytilanne, sekä suunnitellaan ja toteutetaan pelillistämiskokeilut. Kiinteistöt tuottavat yhä enenevässä määrin antureihin perustuvaa mittaustietoa, jota voidaan kutsua termillä Big data. Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten tätä kiinteistöjen tuottamaa big dataa voidaan hyödyntää pelillistämisessä. Työelämään tulee koko ajan mukaan nuoria, joille pelaaminen on arkipäivää. Nuoret oppivat pelien kautta digitaalisia taitoja. Työelämä ei kuitenkaan osaa hyödyntää näitä taitoja. Pelillistämällä voidaan työtehtävissä hyödyntää peleissä opittuja toimintatapoja ja samalla henkilökohtaistaa työntekijän kokemusta työstä. Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti kiinteistöhuollon ja siivousalalla. Pelillistämällä kiinteistöhuollon ja siivousalan työtä voidaan tehdä näkyvämmäksi ja lisätä näiden alojen työn arvostusta ja kiinnostusta. Hankkeen tulokset julkistetaan syksyllä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Tuomi

Aineisto

Tuomi Pauliina, Fager Kati (2018) Pelillistämisen vaikutukset kiinteistöhuollon ja siivousalan työtehtävissä: Loppuraportti, TSR-hanke 116364
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4304-3