KIVAQ-MENETELMÄ Työhyvinvointihankkeen pitkäaikaisvaikutukset kunnallisessa terveydenhuoltoyksikössä

Hanketiedot

Hankenumero
210152

Hakija
KivaQ OyAb

Toteuttaja
KivaQ OyAb

Lisätietoja
Patrick Furu
patrick.furu@gmail.com

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
13 730 euroa

Tiivistelmä

Työhyvinvointi vaikuttaa mm. sairauspoissaoloihin ja työn tuottavuuteen. Työhyvinvointihankkeita tehdään työpaikoilla paljon, mutta pitkäaikaisvaikutuksista tutkimustietoa on rajallisesti. Tässä hankkeessa tarkastellaan työhyvinvointimuuttujia (KivaQ) kunnallisessa terveydenhuollossa (1000 henkilöä, 47 yksikköä) lähtötilanteessa, kaksi ja neljä vuotta henkilöstöä osallistavien kehittämistyöpajojen jälkeen (8 yksikköä). Tuloksia verrataan kontrolliyksiköihin sekä kansalliseen vertailuaineistoon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Patrick Furu