Kliinisen hoitotyön asiantuntijan kompetenssikuvausten validointi

Hanketiedot

Hankenumero
118159

Hakija
Krista Jokiniemi

Toteuttaja
Krista Jokiniemi

Lisätietoja
Krista Jokiniemi
krista.jokiniemi@uef.fi

Toteutusaika
26.8.2018 - 10.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 300 euroa

Tulokset valmistuneet
10.9.2018

Tiivistelmä

Matkani tarkoitus on esitellä TSR:n hankkeen 115507 ”Hoitotyön kliinisten asiantuntijatehtävien standardointi: Kansainvälisen osaamisvalmius -mallin kehittäminen” tuloksia kansainvälisen sairaanhoitajaliiton (ICN) laajavastuisen hoitotyön konferenssissa Rotterdamissa 26-29.8.2018. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja validoida hoitotyön kliinisen asiantuntijan kansalliset kompetenssikuvaukset. Posteripuheeni otsikko on ”Validation process of clinical nurse specialist core competencies”. Oman tutkimuksen tulosten esittämisen ja jakamisen lisäksi konferenssissa on tilaisuus keskustella ja verkostoitua muiden maiden asiantuntijoiden kanssa laajavastuisen hoitotyön tehtävistä ja näihin liittyvistä tutkimustarpeista. Konferenssi on keskeinen aihealueen kansainvälinen konferenssi, johon on ilmoittautunut noin 1500 toimijaa ja tutkijaa 57:stä eri maasta. Konferenssissa käsitellään laajasti aihealueen tutkimusta, kehittämistä sekä käytännön toteutusta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää laajavastuisen hoitotyön tehtävien kehittämisessä myös Suomessa, jossa ensimmäiset laajavastuisen hoitotyön asiantuntijatehtävät perustettiin 2000 -luvun alussa. Matkaltani saamillani tiedoilla on merkitystä jatkaessani kehittämis- ja tutkimustyötä laajavastuisen hoitotyön tehtävien standardoimiseksi. Tutkimus on osa vastuuhenkilön post-doc tutkimusta. Posteripuheen abstrakti on saatavilla 10th ICN NP/APN Conference, Rotterdam, 2018 konferenssin verkkosivuilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Krista Jokiniemi

Tiedote

Kliinisen hoitotyön asiantuntijuus – mitä se on?

10.9.2018

Laajavastuisen hoitotyön tehtävistä erityisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtäviä (clinical nurse specialist) valottavan tiedon ja korkeatasoisen tutkimuksen tarve korostuvat. Nämä tehtävät ovat kirjallisuuden mukaan heikoiten tunnettuja laajavastuisen hoitotyön tehtäviä.

Epäselväksi osoittautuvat myös erikoistuneiden hoitajien (specialist nurse) ja kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden tehtävien eroavaisuudet.

Nämä tarpeet nousivat esiin kansainvälisen sairaanhoitajaliiton laajavastuisen hoitotyön konferenssissa. Hollannin Rotterdamissa elokuussa 2018 järjestetystä konferenssista raportoi Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Krista Jokiniemi.

Konferenssi kokosi 1 500 toimija ja tutkijaa 57 maasta. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaista laajavastuisen hoitotyön tutkimusta, kehittämistä ja käytännön toteutusta.

Jokiniemi itse esitteli väitöstutkimuksensa (TSR 114054) ja väitöskirjan jälkeisen tutkimuksensa (TSR 115507) pohjalta kliinisen hoitotyön asiantuntijan osaamiskuvausten validointia.

Vaiheittaisessa prosessissa kiteytettiin 50 kompetenssin osaamiskuvaukset, jotka ovat sisällöltään valideja suomalaisessa terveydenhuollossa.

Osaamiskuvauksien muodostaminen vaatii laadukkaita ja perusteellisia menetelmiä. Tutkimuksessa kuvattua osaamiskuvausten validointimenetelmää voidaan käyttää muissa maissa tai muiden osaamiskuvausten muodostamisessa. Artikkeli tutkimuksesta on julkaistu kesällä 2018 kansainvälisessä tiedelehdessä, katso Materials-kohta.

Jokiniemi verkostoitui useiden kansallisten ja kansainvälisten laajavastuisen hoitotyön asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa, erityisesti liittyen seuraavaan tutkimusvaiheeseen, joka tähtää tutkimukseen osaamiskuvausten sisältö- ja rakennevaliditeetin testaamiseksi Skandinaviassa.

Jokiniemi sai Työsuojelurahastolta matkastipendin konferenssiosallistumista varten.

   

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Krista Jokiniemi, Anna-Maija Pietilä, Riitta Meretoja. Validation process of clinical nurse specialist core competencies. Kalvoesitys. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118159-posteri-jokiniemi-AO-rotterdam+.pdf

Konferenssin verkkosivuthttp://www.npapn2018.com/

ArtikkeliJokiniemi, K., Meretoja, R., & Pietilä, A. M. (2018). Constructing content validity of clinical nurse specialist core competencies: exploratory sequential mixed-method study. Scandinavian journal of caring sciences.