Kognitiivinen kuormittuminen, ohjeistukset ja oppiminen kokoonpanotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200224

Hakija
Jaakko Peltokorpi

Toteuttaja
Jaakko Peltokorpi

Lisätietoja
Jaakko Peltokorpi
jaakko.peltokorpi@gmail.com

Toteutusaika
1.10.2020 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa keskitytään työntekijöiden oppimiseen, joka on olennaista yksilön ammattitaidon ja yritysten kilpailukyvyn kehittymisessä. Tutkimuskohteena on työn kognitiivisen kuorman ja ohjeistuksen vaikutukset yksilön oppimiseen. Oppimisprosessia tarkastellaan kokoonpanotuotannossa, jossa työvoimakustannukset ovat merkittävät. Tutkimuksen teoreettinen tausta on Swellerin kognitiivisessa kuormateoriassa, jonka mukaan ihmisen työmuisti on rajallinen. Siksi informaation esittämistavalla, eli ohjeistuksella, on merkitystä. Tutkimuksessa hyödynnetään kokoonpanotutkimuksista kerättyä dataa ja matemaattisia oppimismalleja, jotka kuvaavat suoritusaikaa kokemuksen, välillisesti toistojen määrän, suhteen. Tutkimuksessa kehitetään malli, joka eriyttää kognitiivisen ja motorisen työn komponentit, ja joka kuvaa aiempia malleja tarkemmin kognitiivista kuormaa ja -häiriötä oppimisprosessissa. Tutkimuskysymykset ovat: (1) Miten kognitiivinen kuormittuminen vaikuttaa oppimiseen ottaen huomioon työntekijöiden kyvyt ja kokoonpanotuotannon vaatimukset? (2) Miten erilaiset mallit edustavat empiirisiä havaintoja, ja (3) miten erilaiset ohjeistukset vaikuttavat työntekijän kognitiiviseen kuormittumiseen ja oppimiseen kokoonpanoympäristössä? Hankkeen tuloksista kirjoitetaan kaksi tutkimusartikkelia. Hanke tuottaa konkreettista tietoa työnantajille, esimiehille ja tuotannonsuunnittelijoille, miten erilaisia oppijoita voidaan tukea tehtävässään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaakko Peltokorpi