Kohtauksia työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
113054

Hakija
Work Design Oy

Toteuttaja
Bene Oy Suunnittelutoimisto

Lisätietoja
Saara Remes
saara@sovunrakentajat.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 1.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2013
46 000 euroa

Kokonaiskustannukset
54 100 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2013

Tiivistelmä

Hankkeessa suunnitellaan TV-jakeluun tarkoitetun ohjelmasarjan yleisrakenne ja käsikirjoitetaan 1. jakso, josta tehdään demo. Ohjelmasarjassa käsitellään työelämän kiperiä vuorovaikutustilanteita yhdistämällä teatterin keinot, asiantuntijoiden näkemykset ja katsojien interaktivinen osallistuminen.

Jokainen jakso käsittelee yhtä työelämän keskeistä haastetta. Aiheiden kirjo vaihtelee tavallisista palautteen antamisen tilanteista, työpaikkakiusaamisiin tai monikulttuurisen työpaikan vuorovaikutusviidakon solmujen selvittämisiin. Ohjelmassa esiintyvät asiantuntijat/ studioyleisö tekevät näyttelijöille muutosehdotuksia ja näitä vinkkejä hyödyntäen näyttelijät improvisoivat samoista tilanteista erilaisia versioita.

Katsojat havainnoivat muutoksen vaikutuksen ja oivaltavat, miten onnistuminen vuorovaikutuksessa on usein hyvin pienestä kiinni. Kohtaukset rakennetaan katsojille kiinnostaviksi tuttuuden ja huumorin kautta: ”Ihan kuin meillä töissä!” Herätetään uteliaisuus ja rohkeus myös omaan kokeiluun: miten löytää oikeat sanat ja tavan lähestyä toista ihmistä – myös silloin, kun tunteet kuohuvat. Hankkeessa on tavoitteena on panna liikkeelle huonojen käyttäytymistapojen siivoustalkoot työpaikoilla ympäri Suomen. Pilke silmäkulmassa, huumoria unohtamatta!
Lopputulos: 7-osaisen TV- ohjelmasarjan yleissuunnitelma sekä 1. jakson käsikirjoitus ja 30 minuutin demo. Hanke päättyy 1.9. 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saara Remes

Tiedote

Tv-ohjelmasarja herättää siivoamaan huonoa käytöstä

1.9.2013

Suunnitteilla oleva tv-ohjelmasarja haluaa laittaa liikkeelle huonon käytöksen siivoustalkoot suomalaisilla työpaikoilla. Work Design Oy ja Bene Oy Suunnittelutoimisto ovat tuottaneet seitsenosaisen Kohtauksia työelämässä -ohjelmasarjan päärakenteen ja ensimmäisen jakson demon.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tiedotus- ja koulutusmäärärahalla.

Ohjelmasarja käsittelee työelämän kitkaisia vuorovaikutustilanteita yhdistämällä teatterin keinot, asiantuntijoiden näkemykset ja katsojien interaktiivisen osallistumisen – pilke silmäkulmassa ja huumoria unohtamatta.

Aiheiden kirjo ulottuu palautteen antamisesta työpaikkakiusaamiseen  ja monikulttuurisen työpaikan vuorovaikutusviidakon solmujen aukomiseen.

Ihan kuin meillä töissä

Kohtaukset rakennetaan katsojille kiinnostaviksi tuttuuden ja huumorin kautta: ”Ihan kuin miellä töissä!”

Tarkoitus on havahduttaa katsojat huomaamaan, miten onnistuminen vuorovaikutuksessa on hyvin usein pienestä kiinni. Ohjelmasarja herättää uteliaisuuden ja rohkeuden myös omaan kokeiluun: miten löytää oikeat sanat ja tavat lähestyä toista ihmistä silloinkin, kun tunteet kuohuvat.

Neuvottelut tuotannosta jatkuvat

Hankkeen aikana idea ohjelmasarjan formaatista kehittyi ja jalostui. Demon pituus alkuperäisestä 30 minuutista venyi 45 minuuttiin. Tekijät päätyivät pidempään versioon, jotta demo havainnollistaisi paremmin eri tapoja toteuttaa ohjelman lopullinen formaatti.

Tarkoitus on jatkaa neuvotteluja jakelukanavien kanssa varsinaisen tv-ohjelmasarjan tuotannosta.

Ohjelmasarjan ensimmäisen jakson tuottivat Mari Aulanko Bene Oy:stä ja Saara Remes Work Design Oy:stä. Näyttelijät olivat Businessteatterin näyttelijöitä. Mukana oli myös kaksi työpaikkaa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.workdesign.fi

www.bene.fi