Kohti dialogisempaa toimintakulttuuria -pilotti (Tapiola Sinfonietta & Virite Ry)

Hanketiedot

Hankenumero
220235

Hakija
Espoon kaupunki

Toteuttaja
Virite ry

Lisätietoja
Susann Holmberg
susann.holmberg@espoo.fi

Toteutusaika
4.8.2022 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
16.8.2022
2 080 euroa

Kokonaiskustannukset
4 160 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2023

Tiivistelmä

Kehittämishankkeessa luodaan Tapiola Sinfoniettan toimintakulttuuria kehittävä uusi toimintamalli, niin sanottu tutor- ja seniorimalli, joka edistää orkesterimuusikoiden työntekoa ja -hyvinvointia, pidentää työuria, parantaa organisaation tuottavuutta ja tukee organisaatiomuutoksen sujumista. Lisäksi hanke tuottaa mallin siitä, minkälaisella kehittämismenetelmällä ja metodeilla toimintakulttuuria voidaan kehittää orkesteri- ja taideorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susann Holmberg

Tiedote

Orkesteriorganisaation toimintakulttuurin kehittämishanke – Kohti dialogisempaa toimintakulttuuria

19.9.2023

Tiivistelmä

Luotiin toimintakulttuuria kehittävä toimintamalli, ns. tutor- ja viisausmalli, tarkoituksenaan edistää orkesterimuusikoiden työntekoa ja -hyvinvointia ja tukea organisaatiomuutoksen sujumista. Lisäksi tuottettiin malli siitä, minkälaisella kehittämismenetelmällä ja metodeilla toimintakulttuuria voidaan jatkossa kehittää orkesteri- ja taideorganisaatioissa.

Asiantuntijat hyödynsivät ja sovelsivat tuoreinta tutkimustietoa musiikin- ja työhyvinvointitutkimuksen aloilta kehittämistyössään.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Tapiola Sinfoniettalle toimintamalli, jonka avulla voidaan kehittää orkesterin toimintakulttuuria konkretian tasolla. Malli sujuvoittaa uusien työntekijöiden integroitumista ja sopeutumista. Malli tukee myös orkesterimuusikoita uran loppupuolella ja tuottaa heidän hiljaista tietoaan orkesterin käyttöön.

Asiantuntijana toimi orkesteriorganisaatioiden kehittämiseen ja muusikoiden työhyvinvointiin ja sen tutkimukseen erikoistunut Virite.

Kohderyhmät

Hanke toteutettiin Espoon kaupunginorkesterin eli Tapiola Sinfoniettan koko organisaation kanssa.

Menetelmät

Orkestereiden toimintakulttuurien systemaattinen kehittäminen on uutta. Sen merkitys hyvinvoinnille ja taiteelle on nyt tiedostettu hankkeen myötä.

Kehittämishanke kohdistui orkesteriorganisaatioon kokonaisuudessaan. Menetelmällinen osuus toteutettiin orkesterimuusikoiden parissa kahden eri pienryhmän omissa työskentelymoduuleissa sekä koko orkesterille järjestettävissä kahdessa kehittämispäivässä. Hallintohenkilökunta osallistui muusikoiden ohella kehittämispäiviin, kyselyihin ja seurantaan.

Vaikuttavuus

Viriten näkökulmasta hankkeella oli vaikuttavuutta: Orkesteriin luotiin uusi toimintamalli sekä perustettiin mallin pohjalta toimiva ryhmä, joka on alkanut aktiivisesti työskentelemään yhteisön sisällä dialogisemman toimintakulttuurin puolesta. Lisäksi hanke toi esiin tarpeen ja perustelut toimintakulttuurin kehittämistyön jatkolle Viriten kanssa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kyseessä on täysin uusi orkesteriorganisaation toimintakulttuurin kehittämisen konsepti, jota voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa suomalaisissa orkestereissa sekä esittävän taiteen yhteisöissä ja organisaatioissa. Hanke tuotti useita uusia menetelmiä, toimintatapoja ja työskentelymuotoja erityisesti orkestereiden toimintakulttuurien, työhyvinvoinnin ja organisaatioiden tuottavuuden kehittämiseksi, myös niiden sukupolven vaihdokseen ja kansainvälistymiseen liittyvissä muutostilanteissa.

Aineisto

Kohti dialogisempaa toimintakulttuuria – Orkesteriorganisaation toimintakulttuurin kehittämisen pilottihanke. Loppuraportti. 2023. Avaa

Kohti dialogisempaa toimintakulttuuria -pilotti (Tapiola Sinfonietta & Virite) Tiedote Avaa