Kohti jälkifossiilista työelämää: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ kestävyysmurroksen aikakaudella (POFOTYÖ)

Hanketiedot

Hankenumero
220280

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Suvi Salmenniemi
sutusa@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2022
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
219 718 euroa

Tiivistelmä

POFOTYÖ on sosiologista tutkimusta, johtamisen ja organisaatioiden tutkimusta ja tulevaisuudentutkimusta yhdistävä hanke, joka tarkastelee ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän työelämän edellytyksiä kestävyysmurroksen aikakaudella. Kestävyysmurros edellyttää työn käsitteen uudelleenajattelua sekä työn rakenteiden ja työprosessien uudelleenjärjestämistä. Kestävyysmurroksen vaikutuksia työhön on tutkittu vähän ja POFOTYÖ vastaa tähän tutkimustarpeeseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Suvi Salmenniemi