Kohti kestävää hoitotyötä

Hanketiedot

Hankenumero
230355

Hakija
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Marja Hult
marja.hult@iki.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2023
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
144 350 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja syventää olemassa olevaa tietopohjaa hoitotyön mahdollisuuksista tulevaisuuden työelämässä. Suuntaamme kiinnostuksemme hoitoalalla koettuihin työn positiivisiin ulottuvuuksiin ja tekijöihin, joita lähestymme kestävän työn käsitteen kautta. Monimenetelmäisen tutkimushankkeen tuloksista rakennamme kestävän työn mallin, jossa osoitetaan näyttöön perustuen kestävän työn yhteydet hyvinvointiin ja sitoutumiseen hoitotyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Hult