Kohti kontaktia

Hanketiedot

Hankenumero
190321

Hakija
Stratego Group Oy

Toteuttaja
Stratego Group Oy

Lisätietoja
Jyrki Rytilä
jyrki.rytila@me.com

Toteutusaika
1.8.2019 - 30.3.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
28 500 euroa

Kokonaiskustannukset
45 642 euroa

Tulokset valmistuneet
14.4.2020

Tiivistelmä

Kohti parempaa kontaktia-hankkeessa tuemme hyvää työelämää ja tarjoamme työntekijöille ja tiimeille kokonaan uudentyyppistä, kokonaisvaltaista kehollista menetelmää. Menetelmä tarjoaa konkreettisia ja helppoja kehollisia harjoitteita, joilla saavuttaa nopeita vaikutuksia omaan vireyteen ja itsesäätelyyn sekä kontaktiin itsensä ja muiden kanssa. Harjoitteet on helppo tehdä missä vain, yksin tai tiimin kanssa.

Hankkeessa rakennetut ja kokeillut konkreettiset menetelmät tuotetaan manuaaleiksi, toiminnalliseksi verkkosivustoksi ja skaalattavaksi valmennukseksi. Valmiin tuotteen avulla käyttäjä (työntekijä, tiimi, esimies, työterveyshuolto, työn kehittäjätaho, päätöksentekijä) voi ottaa käyttöön helppoja menetelmiä niin yksilönä kuin tiiminäkin. Tuotteen odotetaan lisäävän työntekijöiden hyvinvointia mm. parantuneen itsesäätelyn, rentouden, keskittyneisyyden ja paremman kommunikaation kautta. Pidemmän aikavälin vaikutukset liittyvät työpoissaolojen vähentymiseen ja yksilöiden parempaan kykyyn työskennellä eli tuote palvelee työn tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämistä.

Hankkeessa käytetään erilaisia co-creation-osallistavia malleja, palvelumuotoilua, havainnointia ja tutkimustietoa. Hankkeen teoriataustan luovat mm. Stephen Porgesin Polyvagaaliteoria, mm Vasilievin ja Meredithin 2006 Taktinen hengitys, PhD David Bercelin TRE -menetelmä ja Pandikulaatiosta Fraser 1989a, 1989b ja Bertolucci 2008, 2010, 2011a ja 2011b.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jyrki Rytilä

Tiedote

Kohti Kontaktia -uusi palvelutuote työhyvinvoinnin lisäämiseen kehollisin keinoin

14.4.2020

Tiivistelmä

Työelämä rakentuu yksilön elämäntavoista, hyvästä itsensä johtamisesta sekä kuormituksen ja palautumisen tasapainosta. Kohti Kontaktia-palvelukokonaisuudessa tarjoamme helppoja ja konkreettisia kehollisia keinoja joilla voi herättää kehon luonnolliset voimavarat avuksi itsensä virkistämiseen, palautumiseen ja kontaktin luomiseen itseensä ja muiden kanssa. Menetelmän liittyvät harjoitus on kestoltaan lyhyt – vain muutaman minuutin pituinen ja sen voi toistaa aina tarvittessa. Palvelutuotteella tuetaan yksilön sietoikkunan laajentumista ja samalla osallisuuden mahdollistumista. Näin vahvistetaan organisaation jäsenten hyväksyvää vastavuoroisuutta ja sosiaalista liittymistä.

Tausta

Palvelutuotteen teoreettinen pohja on polyvagaaliteoriassa ja siihen liittyvien harjoitteiden TRE-stressinpurussa, taktisessa hengityksessä ja voimavenyttelyssä. Menetelmä yhdistää hengittämisen (taktinen hengitys), neurogeenisen tärinän (TRE-menetelmä) ja kehon autonomisen liikkeen eli voimavenyttelyn (pandikulaatio), hyvin yksinkertaiseksi sisäsyntyiseksi liikkeeksi, joka säätää kehon vireystilan aina olosuhteisiin sopivaksi ja tuo kohti tervettä kontaktia.

Aineisto

Tämä tuotteistushanke on jatkotyö aiemmin Työsuojeurahaston kanssa tehdylle pilottiprojektille, jossa käytettiin ja kehitettiin TRE-stressinpurkumenetelmää ryhmäharjoituksina mukaan lähteneiden pilottiyritysten henkilöstölle.
Kohti Kontaktia -palvelutuotteen sisältöä on kehitetty ja testattu yhdessä menetelmän kehittäjän, DI Jyrki Rytilän, kanssa kolmen vuoden ajan eri ympäristöissä.

Palvelun kuvaus

Palvelusta toteutui Kiskoteka-kokonaisuus, jossa on henkilökohtaista valmentamista, harjoitusmanuaali, mietityt moduulit verkkosivustolle ja muihin sähköisiin kanaviin (esim. intranetit, some). Menetelmä on kehitetty jotta ihmiset oppisivat tasapainottamaan hermostoaan helpolla, kehollisella liikkeellä niin töissä kuin kotonakin.

Palvelun käyttöönotto

Harjoite pohjautuu kehossa valmiina olevan luontaisen liikepotentiaalin käyttöönottoon ja hyödyntämiseen työympäristössä. Harjoite ei vaadi ennakkovalmisteluja, on sosiaalisesti hyväksyttävä, helppo ottaa käyttöön sekä helppo ylläpitää. Harjoite kehittyy tekemisen mukana ja harjoituksen hyöty kasvaa samalla. Tavoitteena on, että työntekijä pystyy itsenäisesti ja helposti vähentämään stressiä vaivattoman kehollisen harjoitteen avulla ja tulemaan kontaktiin itsensä ja työtiiminsä kanssa.

Palvelun saatavuus ja levittäminen

Kiskotekan pääasiallinen asiakasryhmä on tällä hetkellä isot konsernit (yhteistyössä jo Sanoma Media Finland ja Marimekko). Pilotin jälkeen tuotetta lähdetään skaalaamaan kohti pk-sektoria. Kiskoteka-pilotin markkinointiviestinnän kärkenä on menetelmän helppous ja välitön myönteinen vaikutus. Sivukärkinä viestinnässä on tieteellinen pohja ja aatevapaus. Some- ja kohdennettu markkinointi. Linkedin (yritykset), FB ja Insta, sähköpostimarkkinointi.

Aineisto

KOHTI KONTAKTIA -kehollinen menetelmä suomalaisen työhyvinvoinnin tukemiseen Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen (nro 190321) loppuraportti. Hankeaika 1.8.2019-31.3.2020

Jyrki Rytilä, Stratego Group Oy, Minna Leno, Kaleidoscope Helsinki Oy Kirsi Törmi, Törmi&Törmi ay. Kohti kontaktia -kehollinen menetelmä suomalaisen työhyvinvoinnin tukemiseen Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen (nro 190321) loppuraportti. Avaa