Kohti merkityksellisiä kokouksia

Hanketiedot

Hankenumero
220009

Hakija
Esa Jokinen

Toteuttaja
Esa Jokinen

Lisätietoja
Esa Jokinen
esa.jokinen@tuni.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 28.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
30 500 euroa

Kokonaiskustannukset
30 500 euroa

Tiivistelmä

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kokoukset ovat yhä suurempi osa työelämää, mutta silti ne ovat usein tehottomia, niissä ei hyödynnetä tarpeeksi osallistujien panosta ja ne koetaan jopa epämielekkäiksi. Koronapandemian vauhdittama etäkokousten yleistyminen on lisännyt näitä uhkia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on teoreettisen katsauksen ja empiirisen tutkimuksen keinoin selvittää, mihin ongelmiin ja tarpeisiin kokouksilla pyritään yleensä vastaamaan ja millä ehdoilla ne ovat merkityksellisiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Esa Jokinen