Kohti palvelutiimien itseohjautuvuutta – kehitysprosessi Aalto-yliopiston pilottitiimeille

Hanketiedot

Hankenumero
210437

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Filosofian Akatemia Oy

Lisätietoja
Anne Petroff
anne.petroff@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2021
16 782 euroa

Kokonaiskustannukset
33 564 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää Aalto-yliopiston palvelutiimien toimintakulttuuria osallistavammaksi ja itseohjautuvammaksi. Hanke toteutetaan yhdessä kahden pilottitiimin kanssa ja samalla kehitetään sisäisille muutosvalmentajille kyvykkyyttä jatkaa kehitystyötä. Itseohjautuvuuden kehittäminen palveluissa vahvistaa Aallon arvojen ja strategian toteutumista. Hankkeella pyritään varmistamaan myös tulevaisuuden työssä vaadittavia osaamisia ja henkilöstön työhyvinvointia ja ”työnimua”.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Petroff