Kohti suorituskykyistä dialogia julkisessa hallinnossa: Case Tampere

Hanketiedot

Hankenumero
116009

Hakija
Harri Laihonen

Toteuttaja
Harri Laihonen

Lisätietoja
Harri Laihonen
harri.laihonen@uef.fi

Toteutusaika
10.4.2016 - 2.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 400 euroa

Tulokset valmistuneet
2.5.2016

Tiivistelmä

IRSPM konferenssissa esitettävä tutkimusartikkeli tarkastelee tuloksellisuusdialogin soveltuvuutta tiedolla johtamisen toimintamalliksi julkisella sektorilla. Artikkelin lähtökohtana on kaksi kirjallisuuden tunnistamaa tuloksellisuuden johtamisen haastetta. Ensimmäinen haaste liittyy julkisjohtamisen muuttuvaan toimintaympäristöön. Palveluiden tuotantoon osallistuvat julkisten toimijoiden lisäksi sekä yksityiset yritykset että kolmannen sektorin toimijat. Tämä haastaa paitsi tuloksellisuus-käsitteen perinteisen instituutiolähtöisen määritelmän myös sen johtamisen käytännöt. Toinen haaste liittyy tuloksellisuustiedon puutteelliseen hyödyntämiseen. Keskustelua käydään enemmän mittareiden epäkohdista tai vaikuttavuuden mittaamisen ongelmista kuin siitä, mitä tarjolla olevasta informaatiosta voitaisiin saada irti uudistumisen ja päätöksenteon kehittämisen näkökulmista.

Tutkimuksen empiirinen osa raportoi kuinka Tampereen kaupunki on luonut uudenlaista verkostomaiseen toimintatapaan pohjautuvaa toimintamallia tiedolla johtamiseen. Empiiristä tutkimusta ohjaavat käytännön kysymykset: millaiset toimintatavat ja käytännöt edistävät tuloksellisuusinformaation hyödyntämistä ja miten nämä toimintatavat saadaan integroitua osaksi julkisjohtamisen olemassa olevia käytäntöjä? Artikkeli tuo uutta näkökulmaa sekä tuloksellisuusinformaation käytön ongelmia tarkastelevaan kirjallisuuteen että tarjoaa konkreettisia oppeja ja ohjenuoria tietoon pohjautuvan johtamiskulttuurin synnyttämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Laihonen

Tiedote

Case Tampere tarjoaa konkreettisia oppeja johtamisesta

2.5.2016

Tampereen yliopiston tutkimus tarjoaa konkreettisia oppeja ja
ohjenuoria tietoon pohjautuvan johtamiskulttuurin synnyttämiseksi.

Tampereen kaupunki on luonut uudenlaista verkostomaiseen
toimintatapaan pohjautuvaa toimintamallia tiedolla johtamiseen.
Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun empiiristä tutkimusta
ohjasivat käytännön kysymykset: millaiset toimintatavat ja
käytännöt edistävät tuloksellisuusinformaation hyödyntämistä ja
miten nämä toimintatavat saadaan integroitua osaksi
julkisjohtamisen olemassa olevia käytäntöjä.

Tutkimusjohtaja
Harri Laihonen esitteli tutkimustaan Kohti
suorituskykydialogia julkisessa hallinnossa: Case Tampere
kansainvälisessä konferenssissa IRSPM – International Research
Society for Public Management Hongkongissa huhtikuussa 2016. IRSPM
on yksi suurimpia kansainvälisiä julkiseen hallintoon ja
johtamiseen erikoistuneita konferensseja.

Laihonen esitti julkisen hallinnon tuloksellisuutta käsittelevän
tutkimusartikkelin otsikolla Toward performance dialogue in public
administration – the case of city of Tampere. Artikkeli tuo uutta
näkökulmaa tuloksellisuusinformaation käytön ongelmia
tarkastelevaan kirjallisuuteen ja tarjoaa konkreettisia oppeja ja
ohjenuoria tietoon pohjautuvan johtamiskulttuurin synnyttämiseksi.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Abstract

Harri Laihonen, University of Tampere: Towards performance dialogue in public administration – the case of city of Tampere Avaa

Kalvoesitys Avaa

Verkkosivut

http://www.cityu.edu.hk/lamp/irspm/index.asp