Kohti uutta kasvua, Napapiirin Matkailupalvelukeskus 2020-kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
115212

Hakija
Napapiirin Lahja Oy

Toteuttaja
Napapiirin Lahja Oy

Lisätietoja
Marko Jääskö
marko@schv.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2015
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Napapiirin Lahjan yrityskokonaisuuteen kuuluvat Santa Claus Holiday Village, kahvila-ravintola ja matkamuistomyymälä Joulutalo. Santa Claus Holiday Village vastaa yksin Napapiirin alueen majoitustoiminnasta. Nyt yritys on ottamassa merkittävän askeleen kohti nykyistä merkittävästi laajempaa matkailuliiketoimintaa. Toiminnan laajentuessa nykyinen henkilöstö ei pysty vastaamaan kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin. Henkilöstöä palkataan uusiin työtehtäviin kahden seuraavan vuoden aikana. Kehittämishanke on tärkeä askel kohti visiota luoda Napapiirille Matkailupalvelukeskus vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää toteutuakseen usean eri päämäärän onnistunutta toteutumista.

Hanke jakautuu kahteen vaiheeseen: nykytilanteen kartoitusvaihe ja toimeenpanovaihe. Nykytilanteen kartoitusvaiheen tärkein tehtävä on täsmentää Santa Claus Holiday Villagen henkilöstön osaaminen ja edellytykset vastata uuden Matkailupalvelukeskuksen toimintaan. Osaamiskartoituksen tavoitteena on löytää osaamista, sisältöjä ja keinoja yksiköiden, tiimien ja työntekijöiden työtapojen kehittämiseksi.
Toimeenpanovaiheen tärkeänä strategisena tavoitteena on saada valmiiksi Santa Claus Holiday Villagen Matkailupalvelukeskuksen 2020 liiketoiminta- ja henkilöstösuunnitelma. Tämä pitää sisällään myös johtamisjärjestelmän, organisaatiomallin, työnkuvien ja työprosessien päivittämisen ja uudistamisen. Kaikki laadittavat suunnitelmat siirretään käytäntöön toimenpanovaiheen päättymiseen huhtikuuhun 2016 mennessä .

Hankkeen vastuuhenkilö

Marko Jääskö

Tiedote

Joulupukin kylänväki kekseliäisyyden jäljillä

30.4.2016

Joulupukin lomakylän eli Santa Claus Holiday Villagen henkilöstön kehittämishankkeessa testattiin yhteisöllisiä innovaatiokyvykkyyttä edistäviä menetelmiä. Palveluaskel ja muut osallistavat menetelmät loivat uusia myyntikelpoisia tuotteita ja palveluita Rovaniemelle. Lomakylän omistavan Napapiirin Lahja Oy:n hankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Antti Nikander Lapin Yrityskunnosta.
 
Kehittämishanke on tärkeä askel kohti Napapiirin Lahjan laajaa visiota, jossa napapiirille luodaan Matkailupalvelukeskus vuoteen 2020 mennessä. Napapiirin Lahja on perheyritys, joka lisäsi hankeaikana henkilöstömääräänsä ja lisää henkilöstöä myös jatkossa. Siksi yritys käynnisti pitkäjänteisen henkilöstön kehittämistyön, jota Työsuojelurahasto rahoitti.

Työyhteisö mukana suunnittelusta alkaen
 
Työyhteisö otettiin mukaan jo Matkailupalvelukeskuksen suunnitteluvaiheessa. Keskustellen rakennettu osaamiskartoitus ja esimiesten haastattelut edistivät aktiivista vuorovaikutusta.
Samalla kasvatettiin työntekijöiden omaa kehittämisintoa.

Esimiespajat rakensivat osaamisen hallinnan kokonaismallin, jonka kirjallinen kuvaus nivottiin johtamisjärjestelmään.
 
Yksiköiden yhteiset osaamisyhteisöt rakensivat osaamisen johtamisen perusprosessin, jolla saadaan päivittyvää tietoa nykyisestä ja tarvittavasta osaamisesta.
 
Tätä työtä tuettiin neljä kertaa kuukaudessa järjestetyillä valmennuksilla, joita toteutettiin vuoden ajan. Valmennuksessa edistettiin vuoropuhelua korostavaa työotetta.

Kehittämistä keskustellen ja kävellen

 
Kehittämistyötä tuettiin myös yhteisöllisillä ideointia aktivoivilla menetelmillä. Näihin menetelmiin kuului Learning Cafe, jossa innostettiin työyhteisöä keskustelemaan. Näin käynnistettiin lomakylän yhteisten ratkaisujen luomisprosessi.
 
Palveluaskel-menetelmä on uusi ja Matkailupalvelukeskuksen tuotekehittämisessä tärkeä menetelmä: Osallistujat liikkuvat keskuksen sisä- ja ulkotiloissa kuin asiakas. Kävelyt toistettiin säännöllisesti, ja luodut ideat arvioitiin kunkin kävelyn jälkeen.
 
Tuotepaketointi oli toinen tärkeä hankeaikana kokeiltu työyhteisön kehittämismenetelmä. Se auttaa osapuolia tunnistamaan palvelun päävaiheet, toimijoiden ja toimenpiteiden työjärjestyksen, toimintojen keston sekä toimijoiden välisen tiedonkulun.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti

Kohti uutta kasvua – Napapiirin Matkailupalvelukeskus 2020. Työsuojelurahaston rahoittama kehittämisprojekti. Toteutusaika: 1.5.2015-30.4.2016. Loppuraportti. Santa Claus Holiday Village. 18 sivua. Avaa