Kohti yhteisöllistä tulevaisuutta -kehittämisohjelma

Hanketiedot

Hankenumero
114066

Hakija
Medigo Oy Ounasvaaran Pirtit

Toteuttaja
Medigo Oy Ounasvaaran Pirtit

Lisätietoja
Markku Broas
markku.broas@medigo.fi

Toteutusaika
1.12.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2014
27 555 euroa

Kokonaiskustannukset
55 110 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Ounasvaaran Pirtit on Rovaniemellä sijaitseva matkailukeskus. Matkailukysynnän muutokset huomioiden liiketoiminta on ollut kohtuullista. Työyhteisön tulevaisuutta koskevan haasteen asettaa kysynnän keskittyminen lumiseen aikaan marraskuusta huhtikuuhun. Tämä tarkoittaa ympärivuotisen matkailuliiketoiminnan kehittämiselle kipupisteitä ratkaistavaksi. Päätöksillä on merkittävä vaikutus työpaikkojen ympärivuotisuuteen ja pysyvyyteen.

Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää Ounasvaaran Pirttien työyhteisön osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen säännöllisten tulevaisuusverstaiden avulla. Näihin osallistumalla henkilöstö pääsee mukaan päättämään tulevaisuuden liiketoiminnan ympärivuotisuudesta ja sisällöstä. Toimintamallilla pyritään vaikuttamaan aikaisempiin päätöksenteon perinteisiin Ounasvaaran Pirttien liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa.

Kehittämisprojekti jakautuu suunnitteluvaiheeseen ja analysointi-johtopäätösvaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa työyhteisö motivoidaan mukaan tulevaisuuden liiketoiminnan ja työyhteisön kehittämiseen tulevaisuusverstaisiin osallistumalla. Analysointi-johtopäätösvaiheessa arvioidaan työyhteisönä tulevaisuusverstaiden onnistumista osana tulevaisuuden suunnittelua.

Hankkeen lopputuloksena valmistuu koko työyhteisön suunnittelema suunnitelma, jonka tavoitteena on tukea ympärivuotista liiketoimintaa, työyhteisön työhyvinvointia ja työpaikkojen pysyvyyttä tulevaisuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Broas

Tiedote

Tulevaisuusverstaasta uutta intoa yrityksen kehittämisessä

31.12.2014

Tulevaisuusverstas on hyvä menetelmä yrityksen kehittämisessä.
Ounasvaaran Pirttien koko henkilöstö oli onnistuneesti mukana
liiketoiminnan kehittämisessä tämän menetelmän avulla.

 

Tulevaisuusverstas on demokraattinen ongelmanratkaisumenetelmä,
jossa kaikki työyhteisön jäsenet ovat mukana yhteisöllisessä
kehittämistyössä. Menetelmää käytettiin vuonna 2014, kun
Ounasvaaran Pirttien liiketoimintaa suunniteltiin ja kehitettiin.
Työsuojelurahaston tukeman hankkeen aikana yritys kehittyi, ja myös
sen nimi muuttui Chalet Hotel Rovaniemeksi.

Chalet Hotel Rovaniemelle valmistui hankkeen aikana
ympärivuotisen matkailuliiketoiminnan suunnitelma.
Henkilöstösuunnitelmaan kirjattiin hyvää henkilöstösuunnittelua
tukevat elementit. Yrityksen haasteena onkin se, että
tulevaisuusverstaan aikana luotu uudenlainen kulttuuri saadaan
säilymään myös normaalissa arjessa.

Suunnitteluvaiheessa työyhteisö motivoitiin mukaan tulevaisuuden
liiketoiminnan ja työyhteisön kehittämiseen tulevaisuusverstaisiin
osallistumalla. Analysointi-johtopäätösvaiheessa arvioitiin
tulevaisuusverstaiden onnistumista osana tulevaisuuden
suunnittelua.

Yritystoiminnan hektinen työtahti ja ilmapiiri asettavat
merkittäviä haasteita koko henkilöstöä koskevien kehittämistoimien
toteuttamiselle. Verstaiden avulla työyhteisö saatiin sitoutumaan
mukaan kehittämiseen.

Tulevaisuusverstas onnistuu, kun yrityksen avainhenkilöt ovat
aktiivisesti siinä mukana. Yhteistyö omistaja-johdon, esimiesten,
työntekijöiden ja asiantuntijayrityksen välillä toimi tässä
hankkeessa erinomaisesti. Tämän kehittämisprosessin aikana
työyhteisö onnistuttiin motivoimaan mukaan yrityksen tulevaisuuden
liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Chalet Hotel Rovaniemellä on noin 30 työntekijää, ja yrityksen
omistaa Medigo Oy.

Hankkeen vastuullisena asiantuntijana toimi
Antti Nikander, LitT, Lapin Yrityskunnosta.

Toimittaja
Terhi Friman