Kohti yhteistä hyvää henkilöstöjohtamista

Academy of Management 4-8.8.2023, Boston, USA

Hanketiedot

Hankenumero
230257

Hakija
Maria Järlström

Toteuttaja
Maria Järlström

Lisätietoja
Maria Järlström
maria.jarlstrom@uwasa.fi

Toteutusaika
3.8.2023 - 9.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 750 euroa

Kokonaiskustannukset
2 920 euroa

Tulokset valmistuneet
24.8.2023

Tiivistelmä

Esityksemme konferenssissa on aiheesta ”Kohti yhteistä hyvää henkilöstöjohtamista”. Kyseessä on varsin uusi näkökulma vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen, jossa eettinen arvopohja korostuu. Tutkimuksessa tarkastelimme yritysten henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja sitä, kuinka hyvin yritykset yhdistävät kestävän henkilöstöjohtamisen ja yhteisen hyvän lähestymistavan. Aineistona käytimme maailmanlaajuisesti parhaiksi arvioituja kestävän kehityksen yritysten (N=40) vastuullisuusraportteja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Järlström

Tiedote

Kohti yhteistä hyvää henkilöstöjohtamista

24.8.2023

Tiivistelmä

Esitimme elokuussa Academy of Management –konferenssissa tutkimuspaperin ”Kohti yhteistä hyvää henkilöstöjohtamista”. Konferenssi tarjosi virikkeitä niin tutkimukseen kuin opetukseen. Tutkimuksessa tarkastelimme yritysten henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja sitä, kuinka hyvin yritykset yhdistävät kestävän henkilöstöjohtamisen ja yhteisen hyvän lähestymistavan. Tulokset osoittivat, että raportoidut HRM-käytännöt kohdistuvat työntekijöiden kehittämiseen, työntekijöiden sitoutumiseen, monimuotoisuuteen ja osallisuuteen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Yrityksissä on tunnistettavia yhteisen hyvän henkilöstöjohtamisen käytänteitä, mutta kehitettävää myös riittää. Tulokset auttavat työelämää kehittämään hyviä henkilöstökäytänteitä.

Tausta

Kyseessä on alamme tärkein ja suurin konferenssi, jossa tutkijat voi verkostoitua ja saada käsityksen siitä, mihin suuntaa oman alan tutkimus on menossa. Konferenssi on inspiroiva aloitus tulevaa lukuvuoteen ja hyödyttää niin tutkimusta kuin opetusta. Osallistuin pääasiassa henkilöstöjohtamisen ja työuriin liittyviin teemoihin, joita oli runsaasti. Nämä aihepiirit ovat niitä, joiden parissa nyt työskentelen sekä tutkimuksen että opetuksen merkeissä.

Aineisto

Tutkimusaineistomme koostui maailman vastuullisimmiksi arvioiduista yritysten vastuullisuusraporteista. Yrityksiä oli mukana 40, jotka valikoitui tiettyjen mittaristojen ja kriteerien myötä. Kyseessä on lähinnä isoja listattuja yrityksiä. Mukana on myös muutama suomalainen yritys. Laadullinen aineisto oli kyseessä, jota analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittivat, että raportoidut henkilöstökäytännöt kohdistuvat työntekijöiden kehittämiseen, työntekijöiden sitoutumiseen, monimuotoisuuteen ja osallisuuteen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Yritykset raportoivat suhteellisen yhdenmakaisesti hyödyntäen GRI ohjeistuksia. Tutkimuksessa tunnistimme myös näihin liittyviä mittareita. Yrityksissä on tunnistettavia yhteisen hyvän henkilöstöjohtamisen käytänteitä, mutta vielä on paljon kehitettävää tällä saralla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuksellamme on sekä teoreettinen että käytännön uutuusarvo. Näemme että pystymme kontribuoimaan yhteisen hyvän henkilöstöjohtamisen kriteereihin aineiston avulla. Käytännön kontribuutiona voisi mainita tarpeen kehittää raportointikäytänteitä ja kouluttaa henkilöstöammattilaisia ja johtajia tunnistamaan uusia mahdollisuuksia henkilöstöjohtamisen käytänteissä. Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee osin etiikka ja moraalifilosofian pohjalta.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa