Konferenssi WORK2015 – New Meanings of Work 19.8. -21.8.2015

Hanketiedot

Hankenumero
115151

Hakija
Turun yliopisto Työtieteiden keskus TCLS

Toteuttaja
Turun yliopisto Työtieteiden keskus TCLS

Lisätietoja
Anne Kovalainen
anne.kovalainen@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.3.2015
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
197 602 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Turun yliopiston työtieteiden keskus (Turku Centre for Labour Studies, TCLS) järjestää kansainvälisen tiedekonferenssin WORK2015- New Meanings of Work 19.8.-21.8.2015 Turussa.

Konferenssi on järjestyksessään jo toinen TCLS:n järjestämä työtä ja työelämää monitieteisesti lähestyvä kansainvälinen konferenssi Suomessa. Konferenssiin odotetaan 400 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Konferenssin tavoitteena on esitellä monipuolisesti työn ja työelämän uusinta tutkimusta ja edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä ja verkottumista.

Kohderyhminä ovat työn ja työelämän tutkijat ja asiantuntijat.

Konferenssi koostuu viiden kansainvälisesti arvostetun plenaristin puheenvuoroista sekä työryhmistä ja tutkimusesittelyistä.

Pääteeman ”New Meanings of Work” alla eri työryhmäteemoja on 26 ja kussakin työryhmässä on kolmen päivän aikana yhteensä 10-30 esitystä. Työryhmät kattavat työn ja työelämän tutkimuskentän laajasti ja monipuolisesti käsitellen mm. työn uusia merkityksiä, töiden organiointia ja johtajuutta sekä luovuutta, kestävän työelämän edellytyksiä, työn teknologisia muutoksia, koulutusta, terveyttä ja työhyvinvointia, työelämän suhteita ja monimuotoisuutta, työmarkkinoita ja työllisyyttä, perheen ja työn yhteensovittamista sekä työlainsäädännöllisiä näkökulmia.

Konferenssin abstraktikooste julkaistaan tapahtuman jälkeen sen kotisivuilla.

WORK2015-konferenssin kotisivut http://www.utu.fi/work2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kovalainen

Tiedote

Työ- ja työelämäkäsitykset rikastuivat Work2015-konferenssissa

31.12.2015

Turussa elokuussa 2015 järjestetty kolmipäiväinen
Work2015-konferenssi nosti esiin uusia näkökulmia perinteisten työ-
ja työelämäkäsitysten ja tutkimussuuntausten rinnalle. Eri
näkökulmia yhdistämällä voitiin saavuttaa lisäarvoa tutkimukseen ja
haastaa eri oppiaineita yhteistyöhön.

Kansainvälisen monitieteisen Work2015:n järjesti Turun
yliopiston Työtieteiden keskus (Turku Centre for Labour Studies,
TCLS).
 

Jo toista kertaa

Konferenssi oli jo toinen TCLS:n järjestämä työtä ja työelämää
monitieteisesti lähestyvä kansainvälinen konferenssi Suomessa.

Vuonna 2013 professori
Anne Kovalaisen aloitteesta järjestetty
konferenssi sai runsaasti myönteistä palautetta. Konferenssi
vastasi osuvasti tarpeeseen. Osallistujia ensimmäisellä kerralla
oli 200. Näistä syistä konferenssi päätettiin järjestää joka toinen
vuosi.

Kovalainen vastasi WORK2015 tieteellisestä sisällöstä, ja
konferenssi valmisteltiin kokonaisuudessaan hänen johdollaan .

Toinen konferenssi toi Suomeen 400 tutkijaa yli 30 maasta.
Abstrakteista liki 60 prosenttia oli ulkomaisia.

Teknologiasta työttömyyteen

Konferenssin pääpuhujina oli joukko maailman johtavia työelämän
ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkijoita:
Stephen R. Barley (Stanford University
), Linda McDowell (Oxford University), Lisa
Adkins (Newcastle University, University of
Turku),
Rosemary Deem (London University), Pertti
Koistinen (University of Tampere),
Steven Vallas (Northeastern University),
Asley Mears (Boston University),
Paul Leonardi (Northwestern University) ja
John Zysman (Berkeley University).

Pääesitelmien aiheet liittyvät teknologian työtä ja elämisen
tapojamme muuttavaan vaikutukseen (Barley), työelämän muutoksen
tutkimukseen (Leonardi, Mears, Vallas, Zysman), työttömyyteen
(Adkins, Koistinen) ja yliopistojen näkymättömään työhön
(Deem).

Pääpuhujien lisäksi lähes 300 tutkijaa esitteli työryhmissä
työhön tai työelämään liittyviä akateemisia tutkimuksiaan.
Konferenssissa oli 16 eri työryhmää, joissa kussakin 10–30
abstraktiesitystä.

Keskeistä konferenssissa oli paitsi saavutettu lisäarvo
tutkimukseen ja eri oppiaineiden yhteistyöhön haastaminen, myös
kansainvälinen tutkijoiden verkottuminen ja
asiantuntijayhteistyö.

Konferenssia pidettiin tieteellisesti korkeatasoisena ja
onnistuneena.

Työelämä edellyttää uudenlaista, monitieteistä teoreettista ja
empiiristä ymmärrystä. Konferenssi haki monitieteisellä
lähestymistavalla uusia innovaatioita ja synergiaetuja sekä
teoreettisessa että soveltavassa työn ja työelämän tutkimuksessa ja
kehittämisessä.

Konferenssiesityksistä laadittiin abstraktikirja sekä
elektronisena että painettuna aineistona.

Tavoitteena on järjestää vastaavankokoinen konferenssi kolmatta
kertaa elokuussa 2017.

Työsuojelurahasto tuki taloudellisesti konferenssin
järjestämistä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin sivut

http://www.utu.fi/work2015/

Abstraktikirja

WORK2015 Abstraktikirja.University of Turku, Finland, 2015.

ISBN 978-951-29-5894-8. Avaa

Elektroninen abstraktikirja (pdf-muodossa) osoitteessa

http://www.utu.fi/work2015/