Konferenssi WORK2017 – Work and Labour in the Digital Future

Hanketiedot

Hankenumero
117119

Hakija
Turun yliopisto Työtieteiden keskus TCLS

Toteuttaja
Turun yliopisto Työtieteiden keskus TCLS

Lisätietoja
Anne Kovalainen
anne.kovalainen@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2017 - 5.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
29.3.2017
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
129 975 euroa

Tulokset valmistuneet
5.9.2017

Tiivistelmä

Turun yliopistossa 16.8.-18.8. 2017 järjestettävä kansainvälinen WORK-tiedekonferenssi keskittyy ajankohtaiseen työelämän tutkimukseen monitieteisesti. Konferenssin järjestää Turun työtieteiden keskus yhdessä Suomen Akatemian SWiPE -tutkimuskonsortion kanssa.

Konferenssissa on viisi kansainvälistä puheenvuoroa, työryhmissä pidettäviä tutkimusesityksiä sekä verkostoitumista. Konferenssissa kokoontuu 26 eri työryhmää. Konferenssin pääteemana on Työn digitaalisuus. Työryhmät kattavat työn ja työelämän tutkimuskentän monipuolisesti käsitellen erityisesti digitalisaation ja työn välistä suhdetta, töiden organisointia, kestävän työelämän edellytyksiä, koulutusta, työhyvinvointia, työelämän monimuotoisuutta, työmarkkinoita ja työllisyyttä. Kohderyhminä ovat työn ja työelämän tutkijat eri tieteenaloilla sekä työelämän kehittäjät ja asiantuntijat, jotka kaipaavat uutta tutkimustietoa.

Konferenssiesityksistä laaditaan abstraktikirja, joka julkaistaan e-kirjana Turun yliopiston julkaisusarjassa. Abstraktit julkaistaan lisäksi konferenssin verkkosivuilla http://work2017.fi

Konferenssi vahvistaa olemassa olevia verkostoja, mahdollistaa uusien monitieteisten verkostojen syntymisen sekä kansainvälisten ja monipuolisten vaikuttavuudeltaan merkittävien tutkimusten käynnistymisen. Olemassa olevan tutkimustiedon levittäminen sekä tulevat tutkimustulokset hyödyttävät suuresti työorganisaatioita ja niiden johtoa myös käytännön työelämän kysymyksissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kovalainen

Tiedote

Work2017 pureutui työn digitalisaatioon

5.9.2017

Turussa elokuussa 2017 järjestetyn kolmipäiväisen Work2017-tiedekonferenssin pääteemana oli työn digitaalisuus. Tapaaminen nosti esiin uutta tutkittua tietoa digitalisaatiosta, alustataloudesta ja niiden työhön kohdistamista muutoksista.

Kansainvälisen monitieteisen Work2017:n järjesti Turun yliopiston Työtieteiden keskus (Turku Centre for Labour Studies, TCLS) yhteistyössä Suomen Akatemian SWiPe (Smart Work in Platform Economy) -tutkimuskonsortion kanssa.

Kohderyhminä olivat työn ja työelämän tutkijat eri tieteenaloilta sekä työelämän kehittäjät ja asiantuntijat.

Osallistujia 23 maasta

Kansainväliseen monitieteisen konferenssin osallistujamäärä oli 330.

Pääpuhujia oli seitsemän USA:sta ja Isosta-Britanniasta: Marina Gorbis, Martin Kenney, Jerry A. Jacobs, Peter Levin, Monder Ram, Daniel Greene ja Ifeoma Ajunwa.

Kaikkiaan puhujia oli 204, ja he olivat 23 maasta. Konferenssissa työskenneltiin 25 työryhmässä. Tutkimustietoa esiteltiin ja keskustelua käytiin digitalisaation ja työn suhteesta, töiden organisoinnista, kestävän työelämän edellytyksistä, koulutuksesta, työhyvinvoinnista, työelämän monimuotoisuudesta, työmarkkinoista ja työllisyydestä.

Esitykset abstraktikirjassa

Konferenssiesitysten abstraktit on koottu kirjaksi, joka on luettavissa konferenssin verkkosivuilta. Abstraktien perusteella voidaan nähdä, mitkä ovat ajankohtaiset työn ja työelämän tutkimuksen teemat ja sisällöt tällä hetkellä erityisesti Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.

Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa tutkimusyhteistyössä ja verkostoitumisessa.

Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi – nyt kolmatta kertaa. Seuraava tapaaminen pidetään vuonna 2019.

Työsuojelurahasto tuki konferenssijärjestelyjä taloudellisesti.

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

WORK2017. Work and Labour in the Digital Future 16-18 August 2017 Turku, Finland -abstraktit. http://work2017.fi/wp-content/uploads/WORK2017_Abstraktikirja_website.pdf

ISBN 978-951-29-6882-4