Konferenssimatka: Organisations, Artefacts and Practices workshop, Lissabon, Portugali 21.-26.6.2016

Hanketiedot

Hankenumero
116283

Hakija
Meri Jalonen

Toteuttaja
Meri Jalonen

Lisätietoja
Meri Jalonen
meri.jalonen@aalto.fi

Toteutusaika
21.6.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
500 euroa

Kokonaiskustannukset
644 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Konferenssiesitys Organizations, Artifacts and Practices (OAP) workshopissa perustuu väitöskirjani tuloksiin ja on osa käynnistymässä olevaa postdoc-tutkimustani kokeiluista hajautuneen innovoinnin käytäntöinä. Konferenssin aihepiiri liittyy läheisesti tutkimusaiheeseeni, artefaktien rooliin työkäytännöissä. Osallistuminen konferenssiin tarjoaa mahdollisuuden saada katsauksen organisaatiokäytännöistä ja niiden institutionaalisesta kehityksestä käynnissä olevaan tutkimukseen ja solmia suhteita alan tutkijoihin. Tarkoitus on jatkaa artikkelikäsikirjoituksen työstämistä ja tarjota sitä julkaistavaksi organisaatiotutkimuksen lehdessä. Konferenssiesitys ja artikkelikäsikirjoitus pohjautuvat tutkimukseen pakkausinnovaation kehittämisprosessista. Tutkimus seurasi pakkauksen ominaisuuksien ja sen tuotantokäytäntöjen kehittymistä analysoimalla laadullista aineistoa, joka kattaa kahdeksan vuoden ajanjakson. Aineisto tuotettiin tutkimusyhteistyössä paperiyhtiön vastikään perustetun liiketoimintayksikön kanssa ja siihen kuului haastatteluja, havainnointia ja työpajoja. Työsuojelurahasto tuki väitöskirjatutkimusta tutkijastipendillä. Väitöskirjan tulokset on julkaistu ja postdoc-tutkimuksen aikana syntyvät julkaisut jalostavat niitä eteenpäin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Meri Jalonen

Tiedote

Artefaktien suhteista selkoa

10.8.2016

Aalto-yliopiston vieraileva tutkija Meri Jalonen osallistui johtamis- ja organisaatiotutkimuksen konferenssiin, joka järjestettiin Lissabonissa 22.–24. kesäkuuta 2016. Jalonen esitteli kesäkuussa 2016 tarkastettua väitöskirjatutkimustaan, jossa tutkii artefakteja – ihmisen tekemiä tuotoksia – innovaatiokäytännöissä. Työsuojelurahasto tuki Jalosen Portugalin-matkaa stipendillä.

Jalonen keskittyi konferenssiesityksessään välittyneisyyden käsitteeseen ja sen mahdollistamaan analyysiin artefaktien rooleista. Jalosen mukaan artefaktien yhteistyön välittämistavat voivat olla hedelmällisempiä analysoitavia kuin artefaktien ominaisuuksien tarkastelu ja vertailu. Tämä on Jalosen kehittämän relationaalisen lähestymistavan ydin ja mahdollistaa artefaktien roolien tilanteisen tarkastelun. Hän käytti esimerkkeinä tuotteen mittojen ja tuotannossa tarvittavan työkalun roolien muutoksia tuotekehitysprosessissa.

Jalonen on kirjoittamassa saamansa konferenssipalautteen perusteella empiiristä artikkelia, jota tarjoaa korkeatasoiseen organisaatiotutkimuslehteen vuonna 2017. Sen jälkeen hän kirjoittaa teoreettisen artikkelin. Artikkelit kuuluvat Jalosen hankkeeseen, jossa hän tutkii kokeiluja innovaatiokäytäntöinä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen