Konfliktinratkaisu – tilannetajua ja keinoja haastaviin keskusteluihin (kirjoitustyö julkaisua varten)

Hanketiedot

Hankenumero
180152

Hakija
Helena Åhman

Toteuttaja
Helena Åhman

Lisätietoja
Helena Åhman
helena.ahman@huntingminds.com

Toteutusaika
1.12.2018 - 31.7.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
12 250 euroa

Kokonaiskustannukset
12 250 euroa

Tulokset valmistuneet
23.10.2019

Tiivistelmä

Konfliktinratkaisu – tilannetajua ja keinoja haastaviin keskusteluihin-kirjan lähtökohtana on vetää yhteen olemassa olevia konfliktinratkaisun suuntauksia, näkemyksiä ja keinoja, ja myös luoda uutta. Sen tavoitteet ovat parantaa vuorovaikutusta ja päätöksentekokykyä työpaikan konfliktitilanteissa, auttaa analysoimaan eri tyyppisiä konflikteja ja oivaltaa niihin sopivia menetelmiä, antaa hyvin käytännönläheisiä keinoja siitä, miten vaikeita asioita saa otetuksi puheeksi ja mitä kannattaa tai ei kannata sanoa, ja arvioida samalla konfliktinratkaisuun liittyviä kirjoja, valmennuksia, tutkimuksi ja hankkeita sekä antaa niistä vinkkejä jatkokehittämiseen. Kirja kuvaa myös käytännön yritysesimerkkejä ja alan ammattilaisten näkemyksiä ja luo teemaan uutta näkemystä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Åhman

Tiedote

Keskusteluälykkyys painetilanteissa

23.10.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa tuettiin Keskusteluälykkyys painetilanteissa -tietokirjan loppuvaiheen tiedon analysointi- ja kirjoitusprosessia stipendillä. Hanke lähti tarpeesta ymmärtää vaativien keskustelujen, neuvottelujen ja konfliktien olemus ja näiden tilanteiden ratkaisemisen avaimet. Sillä, miten näissä tilanteissa toimitaan, on sekä inhimillistä, taloudellista että eettistä merkitystä ja laistakin löytyvä velvollisuus huolehtia työpaikan suhteista mahdollisimman hyvin kannattaa ottaa vakavasti.

Lähtökohdat

Hanke lähti tarpeesta ymmärtää vaativien ja paineisten keskustelujen, neuvottelujen ja konfliktien olemus ja näiden tilanteiden ratkaisemisen avaimet. Erilaisista konfliktinratkaisutavoista, neuvotteluosaamisesta, sovittelusta jne. on kirjoitettu, mutta tieteenrajojen ja osaamisalueiden yli kulkevaa synteesiä ei ole tällä tavalla tehty.

Aineisto

Kirjan kirjoitti työpsykologian tohtori (TkT), KM, palkittu tietokirjailija Helena Åhman. Hän hankki haastateltavakseen joukon muita huippuammattilaisia ja osallistui laajasti alueen koulutuksiin, ja valmensi teemasta sekä case-organisaatio Miele Oy:ssä ja luennoi siitä muun muassa New York Universityssä. Miele Oy:n lisäksi käytännön esimerkkejä on muun muassa Finnairilta ja CMI:ltä.

Menetelmät

Kirjassa hyödynnettiin työpajatyöskentelyä, haastatteluja ja kirjoittaja teki laajan kiertueen sekä ulkomailla että Suomessa erilaisissa valmennuksissa, työpajoissa ja koulutuksissa hankkiakseen kansainvälisen kokonaiskuvan teemasta. Haastateltavia oli muun muassa sovittelun, panttivankineuvotteluiden ja neuvottelutaitojen puolelta, samoin konfliktinratkaisukentästä.

Tulokset ja johtopäätökset

On löydettävissä tietyt osaamiset, jotka rakentavat kykyä toimia painetilanteissa ja auttavat ratkaisemaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kirja kuvaa viiden V:n kompassin, joka pitää sisällään konkreettisia työkaluja. Konkreettisia keinoja on löydettävissä sekä ns. esitaitoihin, tilanteisiin valmistautumiseen ja tilanteen virittämiseen, sekä toimintaan itse tilanteessa ja sen jälkeen. Kirjassa käsitellään myös sitä, mitä kannattaa huomioida, jos kaikesta huolimatta joutuu umpikujaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirja kuvaa painetilanteiden problematiikkaa ja keskusteluälykkyyttä vaativissa keskusteluissa, neuvotteluissa ja konflikteissa. Se antaa sekä uusia näkökulmia, ajattelun herättäjiä että konkreettisia työkaluja työorganisaatioiden arkeen sovellettavaksi, ja oman ajattelun ja toiminnan kehittämiseksi.